Ý nghĩa các hàm trong excel

     

Với phương châm thực hiện tại tốt các bước hằng ngày, hầu như người nào cũng cần cần trải qua quá trinhxử lý tài liệu với bảng tính Excel. Và trong bộ biện pháp MS.Excel này có khá nhiều loại hàm được sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, sát bên những hàm chuyên sử dụng được đông đảo người đặc trưng ghi lưu giữ thì còn có những hàm cũng có lợi không kém cơ mà lại ít được chú ý. Đề nắm rõ những các loại hàm đó có tên gọi là gì cùng cách áp dụng ra sao, bọn họ cùng xem thêm qua nội dung tiếp sau đây nhé.Bạn đang xem: Ý nghĩa các hàm vào excel

1. Hàm TRIM

Ý nghĩa: Hàm TRIM là hàm loại trừ tất cả các khoảng trong sáng văn bạn dạng và chỉ bảo quản một khoảng chừng trắng giữa các từ.

Bạn đang xem: ý nghĩa các hàm trong excel

Cú pháp: =TRIM(text)

Vì dụ:


*

2. Hàm LOWER

Ý nghĩa: Hàm LOWER() thực hiện tính năng đổi tất cả các ký tự vào một chuỗi văn phiên bản thành chữ thường.

Cú pháp: =LOWER(text)

Vì dụ:


*

3. Hàm UPPER

Ý nghĩa: Hàm UPPER() đổi tất cả các ký kết tự vào một chuỗi văn bản thành chữ in hoa.

Cú pháp: =UPPER(text)

Vì dụ:


*

4. Hàm PROPER

Ý nghĩa: Hàm PROPER() đổi cam kết tự thứ nhất trong một chữ của một chuỗi văn phiên bản thành chữ in hoa, còn toàn bộ các ký kết tự sót lại trong chuỗi đó phát triển thành chữ thường.

Cú pháp: =PROPER(text)

Vì dụ:


*

.

5. Hàm SMALL

Ý nghĩa: Hàm SMALL() là hàm giám sát và đo lường trong excel khiến cho ra công dụng là giá bán trị bé dại thứ k của tập dữ liệu

Cú pháp: =SMALL(array,k)

Trong đó:

+ Array là mảng hoặc phạm vi dữ liệu dạng số mà bạn muốn xác định giá trị nhỏ thứ k của nó.

+ K là vị trí (từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần trả về.

*Chú ý:

- hai đối số của hàm tính đều là giá trị bắt buộc

- trong trường đúng theo mảng trống thì khi đó hàm tính SMALL sẽ cho ra công dụng lỗi #NUM! .

- trong trường vừa lòng k bé dại hơn hoặc bởi 0 hoặc nếu k vượt quá số điểm dữ liệu thì lúc ấy hàm tính SMALL sẽ cho ra kết quả lỗi#NUM!

Vì dụ:


*

6. Hàm LARGE

Ý nghĩa: Hàm LARGE () là hàm giám sát và đo lường trong excel để cho ra hiệu quả là giá bán trị lớn thứ k của tập dữ liệu

Cú pháp: =LARGE(array,k)

Trong đó:

+ array: Mảng hoặc phạm vi tài liệu chứa giá chỉ trị béo thứ k trong đó.

+ k: Vị trí phệ thứ mấy (tính từ lớn số 1 là sản phẩm công nghệ 1) vào mảng mong trả về.

* Chú ý

- Nếu những đối số trong mảng là quý hiếm trống -> hàm trả về cực hiếm lỗi#NUM!

- trường hợp k ≤ 0 hoặc k lớn hơn số điểm tài liệu trong array -> hàm trả về quý giá lỗi#NUM!

- giả dụ n là số điểm tài liệu của array thì:

+ LARGE(array, 1) -> trả về giá trị lớn nhất trong mảng array.

+ LARGE(array, n) -> trả về giá chỉ trị bé dại nhất trong mảng array.

Vì dụ:


7.Hàm MIN

Ý nghĩa: Hàm MIN() dùng để đưa giá trị bé dại nhất vào một cột.

Lưu ý: giá chỉ trị có thể là kiểu dáng số hoặc mẫu mã chuỗi, ký kết tự,....

Cú pháp: =MIN(number1,number2…)

+ number1, number2… là những tham số đầu vào có thể là số, tên, dãy các ô hay quý hiếm tham chiếu. Về tối đa 256 thông số đầu vào.

* Chú ý

-Nếu list đối số không cất số, hàm Min trả về giá trị là 0.

-Nếu đối số là mảng tuyệt tham chiếu thì chỉ các số vào mảng hay tham chiếu đó được dùng. Còn các ô trống, giá chỉ trị xúc tích và ngắn gọn hoặc văn bạn dạng được quăng quật qua.

-Các đối số là văn bạn dạng hay cực hiếm lỗi không gửi thành số thì hàm lỗi.

-Các giá trị xúc tích và ngắn gọn và số dạng văn bản các bạn nhập trực tiếp vào list đối số sẽ được tính quý hiếm đó.

Vì dụ:


8. Hàm MAX

Ý nghĩa: Hàm MAX() dùng để mang giá trị lớn nhất trong một cột.

Xem thêm: Mới Có Thai Nên Ăn Gì Và Không Nên Ăn Gì ? Bầu 3 Tháng Đầu Không Nên Ăn Gì

Lưu ý:Giá trị rất có thể là dạng hình số hoặc loại chuỗi, ký kết tự,....

Cú pháp: =MAX(number1,number2…)

+ number1, number2… là những tham số đầu vào có thể là số, tên, dãy các ô hay giá trị tham chiếu. Buổi tối đa 256 tham số đầu vào.

* Chú ý

-Nếu list đối số không đựng số, hàm Max trả về giá trị là 0.

-Nếu đối số là mảng giỏi tham chiếu thì chỉ các số trong mảng tốt tham chiếu này được dùng. Còn những ô trống, giá trị lô ghích hoặc văn bạn dạng được quăng quật qua.

-Các đối số là văn bạn dạng hay giá trị lỗi không gửi thành số thì hàm lỗi.

-Các giá trị lô ghích và số dạng văn phiên bản các bạn nhập trực tiếp vào list đối số sẽ tiến hành tính giá trị đó.

Vì dụ:


9. Hàm MID

Ý nghĩa: Hàm MID sẽ giảm ra n cam kết tự vào chuỗi ký kết tự từ vị trí ban đầu.

Cú pháp: =MID(text,m,n)

+ text: chuỗi ký kết tự phải cắt.

+ m: Vị trí bước đầu cần cắt của chuỗi ký tự.

+ n: Số ký kết tự cần cắt ra trường đoản cú chuỗi ký tự.

*Chú ý

+ num_chars: không y hệt như hàm LEFT cùng hàm RIGHT nếu bằng 1 thì rất có thể bỏ không viết tuy nhiên với hàm MID thì sẽ phải viết thì hàm mới hiểu để mang ra số ký kết tự hy vọng muốn.

+ khi đề bài xích cho cơ mà lấy cam kết tự ở giữa thì sẽ phải dùng hàm MID

+ Hàm MID hoàn toàn có thể kết hợp đối với cả hàm VLOOKUP trong tùy theo trường hợp bài xích cho nhưng mà ta sử dụng.

Vì dụ:


10.Hàm LEFT

Ý nghĩa: Hàm LEFT() dùng để lấy ra n ký kết tự từ phía trái của chuỗi (Text)

Cú pháp:=LEFT(Chuỗi ,)

+ Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa những ký tự bắt buộc lấy ra.

+ Số ký tự: Là số cam kết tự muốn mang ra từ phía trái của Chuỗi sẽ cho.

* Chú ý

- Số ký tự lấy ra phải lớn rộng hoặc bằng không.

- Nếu số ký tự kéo ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm LEFT() đang trả về toàn bộ văn bản.

- Nếu số ký tự kéo ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.

Vì dụ:


11.Hàm RIGHT

Ý nghĩa: Hàm RIGHT() dùng để lấy ra n ký kết tự từ bỏ bên đề xuất của chuỗi (Text)

Cú pháp:=RIGHT(Chuỗi,)

+ Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự buộc phải lấy ra.

+ Số cam kết tự: Là số ký kết tự muốn kéo ra từ phía trái của Chuỗi vẫn cho.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Luyện Tập Lập Luận Giải Thích Trang 87, Soạn Bài Luyện Tập Lập Luận Giải Thích

* Chú ý

- Nếu số ký tự lôi ra lớn rộng độ dài của văn bản thì hàmRIGHT() sẽ trả về toàn bộ văn bản.


Bài viết coi nhiều


Chuyên mục


phiên bản quyền
2022 gift4u.vn