UNIT 4

     

1. Listening

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 7

Listen to the passage about Picasso & circle the words you hear. (Nghe đoạn văn về Picasso và khoanh tròn từ bỏ em nghe được.)

*

Click lớn listen

 

Guide lớn answer

1.

Bạn đang xem: Unit 4

 artists (những nghệ sĩ)

2. training (đào tạo)

4. portrait (chân dung)

5. music (âm nhạc)

6. paintings (những bức tranh)

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 7

Listen to the passage again and choose the correct answers. (Nghe đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời chính xác.)

Click to listen

 

Guide to lớn answer

1. A 2. B 3. A 4. C

1. When was Picasso born? (Picasso sinh vào năm nào?)

A. In 1881 (năm 1881)

B. In 1896 (năm 1896)

C. In 1973 (năm 1973)

2. Picasso received artistic training from his father at ______.

(Picasso được thân phụ mình đào tạo nghệ thuật năm ______ tuổi.)

A. thirteen (13)

B. seven (17)

C. thirty (30)

3. How many works of art did Picasso produce?

(Picasso đã sáng tác từng nào tác phẩm nghệ thuật?)

A. 50,000

B. 1,885

C. 1,973

4. Where did Picasso die?

(Picasso đã khuất tại đâu?)

A. In Malaga (ở Malaga)

B. In Barcelona (ở Barcelona)

C. In Mougins (ở Mougins)

Audio script:

Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on 25th October 1881 in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age, and at the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a School of Fine Arts in Barcelona. In 1896, he completed ‘Portrait of Aunt Pepa’, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art: about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on 8 April, 1973 in Mougins, France.

Tạm dịch

Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) là giữa những nghệ sĩ to tướng nhất của thay kỷ 20. Ông sinh ngày 25 mon 10 năm 1881 tại Malaga, Tây Ban Nha. Ông đã cho biết một tình yêu với kỹ năng hoàn hảo và tuyệt vời nhất để vẽ từ lúc còn nhỏ, cùng ở tuổi lên bảy, Picasso được giảng dạy nghệ thuật thừa nhận từ thân phụ mình. Ở tuổi 13, ông được nhận vào trường Mỹ thuật sinh hoạt Barcelona. Năm 1896, ông dứt ‘Chân dung của dì Pepa’, được coi là một giữa những tác phẩm mập mạp nhất của Tây Ban Nha. Trong suốt cuộc đời, ông sẽ sáng tác một trong những lượng lớn những tác phẩm nghệ thuật: tổng cộng khoảng 50.000 tác phẩm, bao hàm 1.885 bức tranh. Một trong những bức tranh của Picasso được xếp hạng trong các những bức ảnh đắt duy nhất trên nuốm giới. Picasso qua đời vào trong ngày 8 tháng 4 năm 1973 tại Mougins, Pháp.

1.3. Task 3 Unit 4 lớp 7

Listen lớn the passage one more time. 2 class, discuss how the listening is -se-c (according to a timeline, the order of 1 mportarK events, or another way). (Nghe lại đoạn văn một đợt nữa. Làm theo lớp, trao đổi xem bài nghe được tổ chức như vậy nào. (Theo dòng thời gian, theo trình tự hồ hết sự khiếu nại quan trọng, theo phong cách khác).)

Click lớn listen

 

Guide lớn answer

The passage is organized according to lớn timeline. (Bài văn được tổ chức triển khai theo chiếc thời gian.)

2. Writing

Informal letter of invitation (Lá thư lời mời ko trang trọng) 

2.1. Task 4 Unit 4 lớp 7

Read the following letter and choose the correct answer. (Đọc thư sau và lựa chọn câu trả lời đúng)

*


Guide khổng lồ answer

1. A 2. B

Tạm dịch:

82 nai lưng Quốc Hoàn, tp. Hà nội Ngày 12 mon 11, 20…

Chào David,

Mong chạm chán bạn ngơi nghỉ đó.

Chúc một ngày giỏi lành!

Thân chào,

Dương 

1. Bức thư này từ Dương gửi mang đến cho….

A. một người bạn

B. một giáo viên

C. một chũm già

2. Dương viết bức thư này để….

A. đưa ra một yêu thương cầu

B. đưa ra một lời mời

C.

Xem thêm: Lời Bài Hát Gặp Mẹ Trong Mơ, Ca Sĩ Nhạc Chờ, Gặp Mẹ Trong Mớ

 phàn nàn về một điều gì đó

2.2. Task 5 Unit 4 lớp 7

Now write a letter lớn invite a friend to an art exhibition, using the following cues: (Bây giờ đồng hồ viết một lá thư mời một người bạn đến một buổi triển lãm nghệ thuật, áp dụng những nhắc nhở sau:)

– Event: Exhibition of Modern Art (Sự kiện: Cuộc triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ hiện đại)

– Time: 9 o’clock, Saturday morning (Thời gian: 9h sáng trang bị Bảy)

– Place: Arts Centre (Địa điểm: Trung trung ương nghệ thuật)

– Time to meet: 8.15 (Thời gian gặp: 8:15)

Guide lớn answer

15, Thanh Xuan Street, Ha Noi

August, 25th, 2020

Hi Giang,

How are you? Are you busy this Saturday?

Well, there is an Exhibition of Modem Art in Arts Centre now. It is the great exhibition of this year. How about going there this Saturday morning? The exhibition often opens at 9:00, so let’s meet at the gate at 8:15 & we will go lớn the food store nearby khổng lồ have breakfast & then we come back the centre.

Write to me soon. I’m sure that it will be fun

Best wishes,

Ha

Tạm dịch:

15 Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 25 mon 8 năm 2020

Chào Giang,

Cậu khỏe khoắn không? máy Bảy này cậu bận không?

À, có một cuộc triển lãm thẩm mỹ hiện đại ở trung tâm triển lãm. Nó là một trong cuộc triển lãm mập của năm nay. Bọn họ cùng đi mang đến đó sáng đồ vật Bảy này nhé? Cuộc triển lãm thường open lúc 9h sáng, vậy bọn họ hãy gặp mặt nhau sinh hoạt cổng dịp 8 tiếng 15 phút và bọn họ sẽ đi mang lại quán ăn sát gần đó ăn sáng, và tiếp đến quay lại trung tâm.

Viết thư cho mình sớm nhé. Mình chắc hẳn rằng nó đang vui đấy.

Chào thân ái,

3. Practice Task 1

Choose the sentence with the same meaning (Chọn câu cùng nghĩa)

Question 1: Classical music & modern music are different.

A. Classical music is lượt thích modern music.

B. Classical music is different from modern music.

C. Classical music is the same as modern music.

Question 2: I am 14 và my new friend in the guitar club is 14 too.

A. My new friend in the guitar club is the same age as me.

B. My new friend in the guitar club is unlike me.

C. My new friend in the guitar club is not as old as me.

Question 3: I think Iron Man 2 is interesting. Iron Man 1 was also interesting.

A. I think Iron Man 2 is different from Iron Man 1.

B. I think Iron Man 2 has the same nội dung as Iron Man 1.

C. I think Iron Man 2 is as interesting as Iron Man 1.

Question 4: I think photography is interesting but Kim finds it boring.

A. Kim and I have the same opinion on photography.

B. My opinion on photography is different from Kim’s.

C. Kim’s opinion on photography is the same as mine.

4. Practice Task 2

Is the sentence grammatically correct? (Câu có đúng ngữ pháp không?)

Question 1: I don’t lượt thích the new TV shows, & my sister doesn’t too.

Question 2: Teenagers in Korea listen lớn K-pop, và those in Vietnam vị too.

Question 3: These photos are not clear, and those aren’t too.

Xem thêm: Top 18 Vẽ Chân Dung Cô Giáo Ngày 20-11, Vẽ Chân Dung Cô Giáo Ngày 20

Question 4: Mai doesn’t lượt thích reading science books, & Hoa isn’t either.

5. Conclusion

Kết thúc bài bác học, các em buộc phải làm bài bác tập đầy đủ, luyện nghe, luyện tập viết lá thư lời mời với hiệ tượng không long trọng và ghi nhớ những từ vựng bao gồm trong bài:

artist /ˈɑːtɪst/ nghệ sĩportrait /ˈpɔːtreɪt/ tranh chân dungenormous /ɪˈnɔːməs/ lớn, khổng lồrank /ræŋk/ xếp hạngpuppet /ˈpʌpɪt/ nhỏ rốiinvitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/ lời mời

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chăm mục Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(19) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(40) Giải lịch sử và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải giờ Anh 6(36) Giải tin học tập 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải thử dùng hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) biên soạn văn 6 tập 1(30) biên soạn văn 6 tập 2(36) giờ đồng hồ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải technology 6(13) Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6(45) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải giờ đồng hồ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải yêu cầu hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) biên soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(13) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải giờ đồng hồ Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải hưởng thụ hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30) giờ Việt Lớp 1(0)Bài học tập Địa lý 10(43)Bài học Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 7(61)Bài học tập Địa lý 8(43)Bài học tập Địa lý 9(44)Bài học GDCD 10(16)Bài học GDCD 11(15)Bài học tập GDCD 12(10)Bài học GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học tập Hóa 10(39)Bài học Hóa 11(47)Bài học tập Hóa 12(45)Bài học Hóa 8(43)Bài học tập Hóa 9(56)Bài học lịch sử hào hùng 10(40)Bài học lịch sử hào hùng 11(25)Bài học lịch sử vẻ vang 12(27)Bài học lịch sử dân tộc 7(29)Bài học lịch sử hào hùng 8(31)Bài học lịch sử dân tộc 9(34)Bài học Ngữ Văn 10(81)Bài học Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 7(101)Bài học Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học viên 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học viên 8(64)Bài học viên 9(63)Bài học tập Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học Tin học tập 10(33)Bài học tập Tin học 11(27)Bài học Tin học tập 12(24)Bài học Tin học 7(23)Bài học tập Tin học tập 8(20)Bài học Tin học tập 9(26)Bài học tập Toán 10(38)Bài học Toán 11(44)Bài học tập Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học Toán 7(54)Bài học Toán 8(75)Bài học Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học tập Toán lớp 2(92)Bài học Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học đồ dùng lý 10(40)Bài học vật dụng lý 11(33)Bài học đồ dùng lý 12(41)Bài học đồ lý 7(30)Bài học vật dụng lý 8(29)Bài học đồ lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(366)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(281)Đề thi và Kiểm tra Lớp 12(1.600)Đề thi & Kiểm tra Lớp 6(412)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(557)Đề thi & Kiểm tra Lớp 8(303)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(528)Đề thi đái học(227)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family & Friends 1(62)Family và Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family & Friends 4(84)Family & Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều hoạt động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều tiếng Anh 2(2)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ đồng hồ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và thoải mái và làng hội 2(26)Giải chân trời sáng chế Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo hoạt động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng chế Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng chế Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải kết nối Đạo đức 2(15)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối thoải mái và tự nhiên và xóm hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT vật dụng lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK giờ Anh 10 mới(96)Giải SGK tiếng Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 6 mới(52)Giải SGK tiếng Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – trở nên tân tiến năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK thiết bị lý 12(39)Giải SGK vật dụng lý 7(30)Giải SGK vật dụng lý 8(28)Giải SGK đồ vật lý 9(57)Giải Tập bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ quản lý và điều hành iOS(18)Học Blog(6)Học giờ Anh(105)Hướng dẫn mua phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh thế Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài bao gồm tiền tệ(46)Lý thuyết tỷ lệ thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn uống chính(101)Nghe Nhạc(3)Nghị luận văn học tập lớp 10(225)Nghị luận văn học tập lớp 11(336)Nghị luận văn học lớp 12(487)Nghị luận văn học lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học tập lớp 9(131)Nghị luận làng mạc hội lớp 10(11)Nghị luận làng hội lớp 11(12)Nghị luận xóm hội lớp 12(42)Nghị luận xã hội lớp 7(19)Nghị luận buôn bản hội lớp 8(2)Nghị luận xóm hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp quy định đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật smartphone Oppo(9)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Samsu…(12)Thủ thuật smartphone Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu tiếp thu kiến thức Tiểu học(1.040)Tư liệu tiếng Anh Lớp 6(24)Tư liệu tiếng Anh tiểu học(24)Từ vựng giờ Anh theo chủ đề(43)Văn mẫu mã lớp 6(431)Văn chủng loại lớp 7(152)Văn chủng loại lớp 8(56)Văn mẫu mã lớp 9(27)Xã hội học tập đại cương(30)