Từ Viết Tắt Tiếng Anh Trong Kinh Tế

     

Trong bài viết này mình đang tổng hợp lại một vài từ giỏi được viết tắt trong giờ đồng hồ Anh khiếp kế cũng như ngành kinh doanh để bạn làm rõ hơn lúc tiếp xúc với nó.

Ngoài đầy đủ từ bản thân tổng hợp dưới ra, rất ý muốn các bạn cũng có thể đóng góp, bổ sung cập nhật thêm để cho bài viết được thêm hoàn hảo nhé