Bài 1 Trang 79 (Luyện Tập Chung) Sgk Toán 5

     
- Chọn bài bác -Chia một số trong những thập phân với một trong những tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một số trong những tự nhiên cho một số tự nhiên cơ mà thương kiếm được là một trong những thập phânLuyện tập trang 68Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phânLuyện tập trang 70Chia một số thập phân cho một vài thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập bình thường trang 72Luyện tập phổ biến trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số tỷ lệ tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập tầm thường trang 79Luyện tập bình thường trang 80Giới thiệu máy vi tính bỏ túiSử dụng laptop bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 79 giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung : thời điểm cuối năm 2000 số lượng dân sinh của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường sẽ là 15 875 người.

a) Hỏi từ thời điểm cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng lên bao nhiêu phần trăm?

b) giả dụ từ thời điểm cuối năm 2001 mang đến năm 2002 số dân của phường kia cũng tạo thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?

Lời giải:

a) đối với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 người là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường kia năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ 70 000 đồng và số chi phí đó bằng 7% số tiền bỏ ra. Để tính khoản vốn của bạn đó, ta phải tính: