Giải toán lớp 5 sgk trang 124, 125 luyện tập chung

     

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6Vậy : 15% của 120 là 18.a) Hãy viết số tương thích vào vị trí chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của công ty Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ...Vậy : 17,5% của 240 là ...b) Hãy tính 35% của 520 với nêu cách tính.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 sgk trang 124, 125 luyện tập chung


Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số tương thích vào vị trí chấm để tìm 17,5% của 240 theo phong cách tính của công ty Dung:

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

Vậy : 17,5% của 240 là ...

b) Hãy tính 35% của 520 cùng nêu cách tính.

Phương pháp giải:

*) - so với 15% = 10% + 5%

- Tính nhẩm 10% của 120 bằng phương pháp lấy 120 phân tách nhẩm 10.

- Tính nhẩm 5% bằng cách lấy giá trị 10% của 120 phân chia cho 2. 

- 15% của 120 = 10% của 120 + 5% của 120.

*) Ta tính tựa như như trên để tìm 17,5% của 240.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 10% của 240 là 24.

5% của 240 là 12.

2,5% của 240 là 6.

Vậy : 17,5% của 240 là 42.

b) phương pháp 1 :

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156.

Xem thêm: Nên Dùng Máy Hút Bụi Mini Chạy Bằng Pin ? Máy Hút Bụi Cầm Tay Dùng Pin Chính Hãng

5% của 520 là 26.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 2 : 

10% của 520 là 52.

5% của 520 là 26.

20% của 520 là 104.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 3:

10% của 520 là 52.

70 % của 520 là 364.

Vậy : 35 % của 520 là 182.


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

 

*

a) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu tỷ lệ thể tích của hình lập phương bé nhỏ ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Phương pháp giải:

- tra cứu tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương nhỏ xíu rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- mong muốn tìm thể tích hình lập phương béo ta lấy thể tích hình lập phương bé xíu nhân cùng với tỉ số thể tích của hình lập phương khủng và hình lập phương bé.

Lời giải chi tiết:

a) Vậy tỉ số xác suất thể tích hình lập phương béo và thể tích hình lập phương bé nhỏ là:

(3 : 2 = 1,5 = 150\%)

b) Thể tích hình lập phương béo là:

(64 imesdfrac32 = 96; (cm^3))

Đáp số: a) (150\%);

b) (96cm^3).

Xem thêm: Lịch Sử, Ý Nghĩa Của Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 Quốc Tế Phụ Nữ Là Ngày 8/3?


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành những hình bên. Hỏi: 

 a) Hình bên gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? 

b) nếu sơn những mặt ngoại trừ của hình mặt thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

 Quan cạnh bên hình vẽ nhằm tìm số hình lập phương nhỏ có vào hình sẽ cho.

- Áp dụng phương pháp tính diện tích s một mặt: diện tích một mặt = cạnh ( imes ) cạnh. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Coi hình đã cho gồm 3 khối lập phương lớn, mỗi khối hầu như được xếp vị 8 hình lập phương nhỏ, do vậy hình vẽ bao gồm tất cả: