Tại sao fb lại tự kết bạn

     

số là núm này, mịnh bị block friend request cả trong năm này rồi cơ mà ko gỡ đc.từ dòng dạo mình vào 1 trang apps về cancel my pending friend request nào này mà giờ chịu ko lần ra đc.Thì cứ thỉnh thoảng 2-3 hôm lại nhận đc thông báo A, B, C...X, Y, Z nào đó đã đồng ý làm friend với bạn. Mặc dù mình đang cancel toàn bộ những pending friend request và ko hề gửi kết bạn cho ai nữa.đến cơ hội FB block friend request của bản thân 30 ngày thì 2 ngày sau tức là còn 28 ngày nữa new hết block, mình kiểm soát lại thấy bao gồm tới 10 ông A,B, C làm sao đó được mình gửi friend request cùng mình đang chờ họ đồng ý, nó thông tin là mình đã gửi đi từ thời điểm cách đó 10h.WTH?? sẽ xóa hết rồi , lại hiện nay đang bị block mà vẫn gửi được friend request là sao??mình vẫn đổi pass, đổi tên đang dùng nhưng tình trạng vẫn lặp lại, cả năm nay cứ 3-5 ngày lại thấy thông báo tên A,B,C nào đó đã đồng ý kết chúng ta với mình(tức là mình đã gửi friend request mang lại họ) quỷ quái quỷ mình đâu gồm gửi và FB đang block friend request của mình cả năm nay rồi. Cứ vài hôm.. Khoảng tầm 10 ngày trong các 30 ngày bị block bản thân lại nhận đc thông báo của FB là "bạn vẫn gửi friend request cho quá nhiều người chúng ta ko quen thuộc biết=> FB block friend request 30 ngày." cứ 5-10 ngày lại nhận đc thông báo block 30 ngày. Cầm cố thì gửi friend request làm thế nào đc?vậy mà tiếp tục có tin nhắn tôi đã gửi friend request đi cùng ông A,B,C./..nào đó đã đồng ý.cái tai quái quỷ gì đang xẩy ra mới nick FB của bản thân thế này??điên cả tiết
Bạn đang xem: Tại sao fb lại tự kết bạn

su1ed1 lu00e0 thu1ebf nu00e0y, mu1ecbnh bu1ecb block friend request cu1ea3 nu0103m ni ru1ed3i mu00e0 ko gu1ee1 u0111c.tu1eeb cu00e1i du1ea1o mu00ecnh vu00e0o 1 trang apps vu1ec1 cancel my pending friend request nu00e0o u0111u00f3 mu00e0 giu1edd chu1ecbu ko lu1ea7n ra u0111c.Thu00ec cu1ee9 thu1ec9nh thou1ea3ng 2-3 hu00f4m lu1ea1i nhu1eadn u0111c thu00f4ng bu00e1o A, B, C...X, Y, Z nu00e0o u0111u00f3 u0111u00e3 u0111u1ed3ng u00fd lu00e0m friend vu1edbi bu1ea1n. Mu1eb7c du00f9 mu00ecnh u0111u00e3 cancel tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng pending friend request vu00e0 ko hu1ec1 gu1eedi ku1ebft bu1ea1n mang đến ai nu1eefa.u0111u1ebfn lu00fac FB block friend request cu1ee7a mu00ecnh 30 ngu00e0y thu00ec 2 ngu00e0y sau tu1ee9c lu00e0 cu00f2n 28 ngu00e0y nu1eefa mu1edbi hu1ebft block, mu00ecnh kiu1ec3m tra lu1ea1i thu1ea5y cu00f3 tu1edbi 10 u00f4ng A,B, C nu00e0o u0111u00f3 u0111c mu00ecnh gu1eedi friend request vu00e0 mu00ecnh u0111ang chu1edd hu1ecd u0111u1ed3ng u00fd, nu00f3 thu00f4ng bu00e1o lu00e0 mu00ecnh u0111u00e3 gu1eedi u0111i cu00e1ch u0111u00f3 10h.WTH?? u0111u00e3 xu00f3a hu1ebft ru1ed3i , lu1ea1i u0111ang bu1ecb block mu00e0 vu1eabn gu1eedi u0111c friend request lu00e0 sao??mu00ecnh u0111u00e3 u0111u1ed5i pass, u0111u1ed5i tu00ean u0111ang du00f9ng nhu01b0ng tu00ecnh tru1ea1ng vu1eabn lu1eb7p lu1ea1i, cu1ea3 nu0103m nay cu1ee9 3-5 ngu00e0y lu1ea1i thu1ea5y thu00f4ng bu00e1o tu00ean A,B,C nu00e0o u0111u00f3 u0111u00e3 u0111u1ed3ng u00fd ku1ebft bu1ea1n vu1edbi mu00ecnh(tu1ee9c lu00e0 mu00ecnh u0111u00e3 gu1eedi friend request cho hu1ecd) quu00e1i quu1ef7 mu00ecnh u0111u00e2u cu00f3 gu1eedi vu00e0 FB u0111u00e3 block friend request cu1ee7a mu00ecnh cu1ea3 nu0103m nay ru1ed3i. Cu1ee9 vu00e0i hu00f4m.. Khou1ea3ng 10 ngu00e0y trong su1ed1 30 ngu00e0y bu1ecb block mu00ecnh lu1ea1i nhu1eadn u0111c thu00f4ng bu00e1o cu1ee7a FB lu00e0 "bu1ea1n u0111u00e3 gu1eedi friend request đến quu00e1 nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi bu1ea1n ko quen thuộc biu1ebft=> FB block friend request 30 ngu00e0y." cu1ee9 5-10 ngu00e0y lu1ea1i nhu1eadn u0111c thu00f4ng bu00e1o block 30 ngu00e0y. Thu1ebf thu00ec gu1eedi friend request lu00e0m sao u0111c?vu1eady mu00e0 liu00ean tu1ee5c cu00f3 tin nhu1eafn mu00ecnh u0111u00e3 gu1eedi friend request u0111i vu00e0 u00f4ng A,B,C./..nu00e0o u0111u00f3 u0111u00e3 u0111u1ed3ng u00fd.cu00e1i quu00e1i quu1ef7 gu00ec u0111ang xu1ea3y ra mu1edbi nick FB cu1ee7a mu00ecnh thu1ebf nu00e0y??u0111iu00ean cu1ea3 tiu1ebft","product_id":0,"type":0,"date":1335238481,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4058/340452/cach-khac-phuc-facebook-tu-dong-gui-friend-request-cho-nhieu-nguoi-ma-minh-ko-biet.html","num_reply":10,"voted":false,"total_vote":1,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805
*

Nguyễn Thái Sơn
Trả lời 9 năm trước


Xem thêm: 1500++ Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Ngắn Ngủi ❤️ Cap Cuộc Đời Vô Thường Hay

hờ hờ, tương tự mình rồi đó :))


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":2,"id_faq":340452,"user":{"id":1,"login_name":"sonnguyen901","name":"Nguyu1ec5n Thu00e1i Su01a1n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"sonnt901
yahoo.com","name":"Thanh Nguyen","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"song_tinh8087


Xem thêm: Tư Vấn Chọn Trường Đại Học Khối D, Theo Điểm Chuẩn

gmail.com","name":"Minh Hou00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"htminh1214