Soạn Anh 7 Unit 4 Getting Started

     

Phần Getting Started sẽ giúp đỡ bạn học tất cả cái nhìn tổng quan liêu về chủ thể của unit 4, sẽ là Music & arts (Âm nhạc với nghệ thuật). Bài viết dưới đây là gợi ý về giải bài xích tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 4 getting started

1. Listen and read 2. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen & repeat


Xem thêm: Hình Xăm Cánh Tay Nhỏ Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất 2022, 199 Hình Xăm Đẹp Ở Cánh Tay Lạ Mắt Nhìn Là Mê

*Xem thêm: Bài Luận Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Nông Thôn Hay Nhất!, Bài Viết Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Nông Thôn

1. Listen và read (Nghe với đọc)

Nick: Hi Duong. How are things?Duong: Good. Oh, have you visited the Crazy Paint art gallery recently?Nick: No, I haven’t. I heard that it’s not as good as it was before.Duong: Oh no! It’s great! I went there last weekend. The paintings are excellent! So what shall we do this weekend?Nick: Let me see. The La La Las are playing at the Young Club., let’s go!Duong: But we can watch the concert live on TV.Nick: Oh, come on! It’s quite different khổng lồ be there in person – the musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere… it will be fantastic!Duong: I don’t like so much noise, Nick. Loud pop music really isn’t my thing.Nick: Come on, Duong. It will be exciting!Duong: How about going khổng lồ the cinema? I lượt thích films.Nick: Me too. OK, we can go to the cinema if I get to lớn choose the film!

Dịch:

Nick: kính chào Dương. Mọi việc thế như thế nào rồi?Dương: Tốt. Ồ, cậu có đi xem triển lãm thẩm mỹ “Crazy Paint” vừa mới đây không?Nick: Không, mình chưa. Nghe nói nó ko hay như những lần màn biểu diễn trước.Dương: Ồ không! Nó xuất xắc lắm! Mình đang đi tới đó cuối tuần rồi. Những bức tranh thật xuất sắc! Vậy vào cuối tuần này chúng ta sẽ làm gì?Nick: Để bản thân xem. Team La La Las đang chơi nhạc sinh hoạt câu lạc bộ Thanh niên, họ đi nhé!Dương: Nhưng chúng ta có thể xem buổi đại nhạc hội thẳng trên ti vi mà.Nick: Ồ, thôi nào! trọn vẹn khác khi bọn họ xem tại đó – nghệ sĩ, đám đông, tia nắng đầy màu sắc sắc, ko khí... Nó sẽ khá tuyệt!Dương: mình không ưng ý ồn ào, Nick. Nhạc pop thiệt sự không phải là điều bản thân thích.Nick: Thôi làm sao Dương. Nó vẫn vui lắm đấy!Dương: tốt là mình đi xem phim nhé? mình muốn xem phim.Nick: tôi cũng thế. Được rồi, bạn cũng có thể đi đến rạp chiếu phim giải trí phim nếu như mình được lựa chọn phim!

a.Are these sentences true(T) or false(F)? (Các câu sau đúng (T) giỏi sai (F)? )

Duong & Nick are making plans for their weekend. (Dương cùng Nick đã lên planer cho vào buổi tối cuối tuần của họ.) TThe art gallery isn’t as good as before. (Triển lãm nghệ thuật không hay như lúc trước đây.) FNick likes pop music. (Nick say đắm nhạc pop.) TDuong wants lớn be at the pop concert. (Dương hy vọng đến buổi hòa nhạc nhạc pop.) FNick will let Duong choose the film. (Nick sẽ khiến cho Dương chọn phim.) T

b. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation(Hoàn thành các câu sau bằng phương pháp viết một từ/ các từ từ đoạn hội thoại trên)

Crazy Paint art gallery is _as good as_ before.Duong says it is very _loud_ at pop concerts.Nick thinks pop concerts are _fantastic_.Nick says it’s more exciting lớn be at pop concerts _in person_.Duong and Nick have decided to go khổng lồ the _cinema_.

c. Find these expressions in the ecoversation. Check what they mean(Tìm những cụm trường đoản cú sau trong đoạn hội thoại. Soát sổ chúng có nghĩa là gì)

Let me see: used when you are thinking what to lớn say or replyCome on: lớn show that you don’t agree with what somebody has saidIt isn’t my thing: khổng lồ show that you don’t like something

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practice them (Làm vấn đề theo cặp. Đóng vai với việc thể hiện ở trên. Sau đó thực hành chúng)

Ví dụ:

A: We will go khổng lồ the theatre next Saturday. Can you go, too? (Bọn mình sẽ tới nhà hát vào máy Bảy tới. Cậu đi thuộc nhé?)B: Let’s me see. I’ll have to lớn ask my parents first. (Để bản thân xem nào. Bản thân sẽ phải hỏi cha mẹ đã.)

2.Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen and repeat(Viết từ/ các từ dưới mỗi bức tranh. Tiếp nối nghe và lặp lại )

Microphone: microCamera: lắp thêm ảnhPainting: tranh vẽ musical instruments: nhạc cụportrait: tranh chân dungart gallery: triển lãm nghệ thuậtcrayons: cây viết chì color museum: bảo tàngopera: nhạc kịch paintbrush: cọ vẽ

3.Complete these sentences with words from 2 (Hoàn thành những câu sau với đông đảo từ ở vị trí 2)

The painter’s exhibition, ‘Hidden Flower’, begins to lớn day at the đô thị _art gallery_. (Triển lãm họa sĩ, ‘Hoa ẩn’, ban đầu vào hôm nay ở triển lãm thẩm mỹ và nghệ thuật thành phố.)Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his _paintings_ of the old Hanoi streets. (Bùi Xuân Phái là họa sỹ yêu thích hợp của tôi. Tôi thích các bức vẽ của ông ấy về đường phố hà thành xưa.)In Barcelona, Spain, you can visit _museum_ dedicated lớn the life of Picasso. (Ở Barcelona, Tây Ban Nha, bạn cũng có thể thăm kho lưu trữ bảo tàng về thành tựu hiến đâng cho đời của Picasso.)I think photography is an interesting art form. Of course, having a good _camera_ is important. (Tôi nghĩ nhiếp hình ảnh là một vẻ ngoài nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, vấn đề có một mẫu máy ảnh tốt cực kỳ quan trọng.)I rarely listen lớn _opera_ at home. I can’t understand the words they sing, và I prefer modern music. (Tôi hiếm khi nghe nhạc kịch ở nhà. Tôi thiết yếu hiểu phần lớn từ mà họ hát và tôi ham mê nhạc tiến bộ hơn.)