Hướng dẫn học tiếng anh lớp 7 unit 4

     

Phần Skills 2 sẽ giúp đỡ bạn học luyện tập về hai năng lực nghe với viết thông qua chủ đề âm nhạc và nghệ thuật. Bài viết dưới đây là gợi ý về giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Listening

1. Listen to lớn the passage about Picasso & circle the words you hear (Nghe đoạn văn về Picasso với khoanh tròn tự mà các bạn nghe được)

artiststrainingportraitpaintings

Look at the words you’ve circled. Vày you know what all of these words mean?

2. Listen to the passage again & choose the correct answers (Nghe đoạn văn lần tiếp nữa và chọn câu vấn đáp chính xác)

1. When was Picasso born? (Picasso được ra đời vào?)

A. In 1881

B. In 1896

C. In 1974

2. Picasso received artistic training from his father at ___. (Picasso được đào tạo và huấn luyện nghệ thuật từ cha của ông ấy trong tuổi ___.)

A. Thirteen (13)

B. Seven (7)

C. Thirty (30)

3. How many works of art did Picasso produce? (Picasso đã tạo ra được bao nhiêu dự án công trình nghệ thuật?)

A. 50000

B. 1885

C. 1973

4. Where did Picasso die? (Picasso đã hết ở đâu?)

A. In Malaga

B. In Barcelona

C. In Mougins

3. Listen to the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organised (according lớn a timeline, the order of important events, or another way) (Nghe lại đoạn văn một đợt nữa. Tuân theo lớp, bàn luận xem bài xích nghe được tổ chức như vậy nào. (Theo chiếc thời gian, theo trình tự đa số sự khiếu nại quan trọng, hoặc theo 1 cách khác))

The passage is organized according khổng lồ timeline.Bạn đã xem: Skills 2 lớp 7 unit 4

Writing

Informal letter of invitation (Thư mời không trang trọng)

4. Read the following letter & choose the correct answer (Đọc lá thư bên dưới và lựa chọn câu trả lời đúng)

82 Tran Quoc Hoan Rd.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học tiếng anh lớp 7 unit 4

Ha Noi Nov 12, 20...

Dear David,

I’m happy to hear you are in Ha Noi again. This time, how about watching a water puppet show? I`m sure you`ll like it. Is Saturday evening Ok for you? It`s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. The show gegins at 8 p.m, so let`s meet at 7.45 outside the theatre. I hope we`ll have a happy time together.

Xem thêm: Mẹo Luộc Gà Bao Nhiêu Phút Là Được, Luộc Gà Bao Nhiêu Phút Thì Chín

Have a nice day!

Cheers,

Duong

1. This letter is from Duong khổng lồ _______. (Bức thư gửi từ Dương tới ___.)A. A friend (1 người bạn) B. A teacher (1 đơn vị giáo) C. An old man (1 người bọn ông bự tuổi)2. Duong writes this letter lớn _______. (Dương viết thư này nhằm ___.) A. Give an order (đưa ra lời đề nghị)B. Make an invitation (đưa ra lời mời) C. Complain about something (phàn nàn về điều gì đó)

Dịch:

82 nai lưng Quốc Hoàn

Hà Nội Ngày 12 tháng 11, 20...

Chào David,

Mong gặp mặt cậu làm việc đó.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Thư Pháp Hay Về Cuộc Sống Hay, Tuyển Tập Những Câu Thư Pháp Nói Về Cuộc Sống Hay

Chúc một ngày xuất sắc lành!

Chúc sức khỏe,

Dương

5. Now write a letter to lớn invite a friend lớn an art exhibition, using the following cues: (Bây tiếng viết một lá thư mời một người các bạn đến một trong những buổi triển lãm nghệ thuật, áp dụng những gợi ý sau:)

Event: Exhibition of Modern Art (Cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại)Time: 9 o’clock, Saturday morning (9 giờ sáng thứ Bảy)Place: Arts centre (Trung trung khu nghệ thuật)Time lớn meet: 8:15

Ví dụ:

Hi Rachelle,

Well, would you lượt thích to go to lớn exhibition of Modern Art this Saturday? It is the great exhibition of this year. The exhibition opens at 9 a.m., so let’s meet at Circle K convenient store at 8:15 and we will go lớn the Arts centre.