Qđ Số 888/Qđ-Bhxh

     

Sửa đổi, bổ sung cập nhật Quyết định 595/QĐ-BHXH về BHXH, BHYT


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT phái mạnh -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 888/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Xét ý kiến đề xuất của trưởng ban Thu, trưởng phòng ban sổ - Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm3.2 Khoản 3 Điều 7 như sau:

“3.2. Chi nhánh của chúng ta hoạtđộng tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa phận đó hoặc đóng góp tại công ty mẹ.”

2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điểm 4.2 (phần kj: lãi vay tính lãi tầm nã thu %) Khoản 4 Điều 38 nhưsau:

“kj:lãi suất tính lãi truy nã thu (%)

- Đối với truy hỏi thu BHXH yêu cầu tại Điểm1.2 cùng truy thu BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên Điểm 1.3 Khoản 1 Điều nàythì kj được xem bằng nấc lãi suất chi tiêu quỹ BHXH bình quân của nămtrước sát năm tính truy tìm thu.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản6 Điều 46 như sau:

“6. Fan lao động có sổ BHXH bảo lưuquá trình đóng tất cả do BHXH cỗ Quốc phòng, bộ Công an cấp, đk tham gia tiếphoặc giải quyết chế độ. Phòng/Tổ cai quản thu có trọng trách đối chiếu nội dungđã ghi trên sổ BHXH cùng với dữ liệu quy trình đóng vị BHXH cỗ Quốc phòng, BHXH Côngan dân chúng cung cấp.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm2.3 Khoản 2 Điều 47 như sau:

Đối tượng biện pháp tại Khoản 1 Điều17 chậm rì rì đóng BHYT tự 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động bắt buộc chịutrách nhiệm theo vẻ ngoài tại Điều 49 cách thức BHYT sửa đổi, bổsung.

Bạn đang xem: Qđ số 888/qđ-bhxh

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nộidung tại Phụ lục và chủng loại biểu (Phụ lục và mẫu biểu gắn thêm kèm).

Điều 3.

Xem thêm: Top 15 Chiếc Đồng Hồ Thông Minh Wifi 3G 4G Có Gps Dual Camera

trưởng ban Thu, trưởng phòng ban Sổ - Thẻ, Chánh Vănphòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam; người có quyền lực cao bảohiểm xã hội những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Ngoài Trời Hàng Ngày Mùng 1 Và 15 Hàng Tháng Chính Xác Nhất

chỗ nhận: - Như Điều 3; - VPCP (để b/c TTg CP, những Phó TTg); - các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA; - ubnd tỉnh, TP trực trực thuộc TƯ; - HĐQL - BHXHVN; - TGĐ, các Phó TGĐ; - BHXH BỘ QP, CAND; - Lưu: VT, ST, BT(20b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC è Đình Liệu

PHỤ LỤC 01

1. Huỷ bỏ Khoản 1.3, Mục 1, Phụ lục 01

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản1.2 Mục 1 Phụ lục 01 như sau:

“a) hồ nước sơ đương nhiên của fan lao độngcó thời hạn ở nước ngoài theo hiệp nghị của chính phủ nước nhà và của người đi làmđội trưởng, phiên dịch, cán cỗ vùng do nước ngoài trả lương bao gồm:”

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật gạch đầu dòng(-) thứ 3 Khoản 1.6 Mục 1 Phụ lục 01 như sau: