MẤT BIỂU TƯỢNG WIFI TRÊN WIN 10

     

Lỗi new gặp… thực trạng là sau thời điểm mình khởi động laptop lên để làm việc như bao ngày thì chạm mặt phải lỗi đó là biểu tượng mạng WiFi trên laptop bị biến mất không một lý do, mặc dù trước đó mình vẫn đang thực hiện bình thường. Và tất nhiên mạng internet cũng trở thành mất luôn