TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 4 LOOKING BACK TRANG 46

     

Tổng hợp những bài tập và định hướng ở phần Looking Back – Unit 4. My Neighbourhood - giờ đồng hồ Anh 6 – Global Success


Vocabulary

1. Write the name for each picture.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 4 looking back trang 46

(Viết tên cho mỗi bức tranh.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Temple

(ngôi đền)

2. Railway station

(trạm tàu hỏa)

3. Square

(quảng trường)

4. Art gallery

(triển lãm nghệ thuật)

5. Catheral

(nhà bái lớn)


Grammar

Grammar

2. Put the following adjectives in the correct column.

Xem thêm: Bao Cao Su Sagami Nhật Bản Tốt Nhất, Bao Cao Su Sagami Xtreme Feel Up Nhật Bản Màu Da

(Đặt đầy đủ tính từ tiếp sau đây vào đúng cột.)

fast noisy expensive heavy large beautiful hot quiet exciting

 

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

 

 

 

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

One syllable

(Một âm tiết)

Two syllables

(Hai âm tiết)

Three or more syllables

(Ba âm tiết)

- hot

- fast

- large

- heavy

- noisy

- quiet

- beautiful

- exciting

- expensive


3. Now write their comparative forms in the table below.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In Canon 2900, Cách Sử Dụng Máy In Canon Cho Người Mới Dùng

(Viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng mặt dưới.)

Adjectives

Comparative form

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Lời giải đưa ra tiết:

Adjectives

(Tính từ)

Comparative form

(Dạng đối chiếu hơn)

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

more beautiful

noisier

more expensive

hotter

more exciting

quiter

heavier

larger


bài 4


Video giải đáp giải


4. Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below.

(Hoàn thành câu so sánh những bức tranh. Thực hiện dạng đối chiếu hơn của tính từ bên dưới.)