Ký hiệu viết tắt của linh kiện điện tử

     

ký hiệu linh kiện điện tử cơ bạn dạng được các kỹ sư sử dụng trong những sơ đồ với sơ đồ gia dụng mạch điện để chỉ ra bí quyết các linh phụ kiện mạch năng lượng điện được liên kết với nhau.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bộ phân kênh 1 mang lại 4Bộ phân kênh chuyển tài liệu trên chân nguồn vào duy tuyệt nhất của nó mang đến một trong một trong những đường đầu ra

L là ký kết hiệu của linh kiện điện tử nào ?

l là cam kết hiệu của linh kiện điện tử : Cuộn cảm

C là ký kết hiệu của linh phụ kiện điện tử nào ?

c là cam kết hiệu của linh kiện điện tử : Tụ điện

Ký hiệu Q vào mạch năng lượng điện tử ?

Ký hiệu q vào mạch năng lượng điện tử là Transistor

Ký hiệu vần âm trên mạch điện tử

Bộ suy hao được cam kết hiệu là ‘ATT’Bộ chỉnh lưu ước được ký hiệu là ‘BR’Pin được ký hiệu là ‘BT’Tụ điện được ký kết hiệu là ‘C’Một diode được ký hiệu bằng ‘D’Cầu chì được cam kết hiệu bởi ‘F’Mạch tích phù hợp được cam kết hiệu bởi ‘IC’ hoặc ‘U’Đầu nối giắc cắn được ký hiệu bằng ‘J’Cuộn cảm được ký kết hiệu bằng ‘L’Loa được biểu thị bằng ‘LS’Phích cắn được chỉ định bằng ‘P’Nguồn điện được chỉ báo bằng ‘PS’Bóng phân phối dẫn được chỉ định bởi ‘Q’ hoặc ‘TR’Điện trở được chỉ định bởi ‘R’Công tắc được biểu lộ bằng ‘S’ hoặc ‘SW’Máy biến chuyển áp được ký hiệu là ‘T’Một biến hóa trở được chỉ định bởi ‘VR’Đầu dò được chỉ báo bằng ‘X’Tinh thể thạch anh được chỉ định bởi XTALDiode Zener được chỉ định bằng ‘Z’ hoặc ‘ZD’

Ở đây, họ đã thấy một trong những ký hiệu sơ vật dụng điện cùng điện tử cơ phiên bản ở dạng hình ảnh được những kỹ sư sử dụng để chỉ ra phương pháp một mạch rõ ràng được kết nối với nhau và chuyển động bằng các loại ký kết hiệu được sử dụng bên phía trong nó để các kỹ sư khác hoàn toàn có thể hiểu được.