HỖN HỢP T GỒM 2 ANCOL ĐƠN CHỨC X VÀ Y

     
Câu hỏi vào đề: bài xích tập Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol gồm giải cụ thể (mức độ áp dụng cao) !!


Bạn đang xem: Hỗn hợp t gồm 2 ancol đơn chức x và y

*

Đáp án A

*

*

*

Đốt Z tương tự như đốt T:

*

C2H6O+3O2→2CO2+3H2Ox3xC3H8O+4,5O2→3CO2+4H2Oy4,5y

*

Phản ứng ete hóa: call số mol C2H5OH cùng C3H7OH phản nghịch ứng là a với b (mol)

+ Ta có: a+b = 2nete = 0,16 (3)

+ m ancol phản bội ứng = mete + mH2O = 6,76 + 0,08.18 = 8,2 gam => 46a + 60b = 8,2 (4)

(3)(4) => a = 0,1; b = 0,06

=> năng suất ete hóa của C2H5OH và C3H7OH thứu tự là: 50% và 20%


Tách nước hoàn toàn 16,6 gam tất cả hổn hợp A tất cả 2 ancol X,Y (MX Y) nhận được 11,2 gam 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tách nước không hoàn toàn 24,9 gam tất cả hổn hợp A (140oC, xúc tác say đắm hợp) thu được 8,895 gam các ete. Công suất của phản nghịch ứng chế tác ete của X là 50%. Công suất phản ứng tạo thành ete của Y là


Hỗn thích hợp M bao gồm 2 ancol no đối chọi chức mạch hở X, Y với một hidrocacbon Z. Đốt cháy trọn vẹn 1 lượng M đề xuất dùng toàn diện 0,07 mol O2 nhận được 0,04 mol CO2. Phương pháp phân tử của Z là :
Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 160, 161 Bài Luyện Tập Trang 160, Giải Toán Lớp 5 Trang 160, 161 Bài Luyện Tập

Hỗn đúng theo X tất cả etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan; trong số ấy số mol hexan thông qua số mol etilen glicol. đến m gam hỗn hợp X công dụng hết với mãng cầu dư chiếm được 0,4032 lít khí H2 (đktc). Mặt khác để đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X phải 4,1664 lít O2 (đktc). Quý giá của m là


Một dung dịch đựng 6,1 g chất X là đồng đẳng của phenol đơn chức. Mang lại dung dịch trên công dụng với nước brom dư nhận được 17,95 g hợp hóa học Y chứa 3 nguyên tử Br trong phân tử. Biết hợp chất này có rất nhiều hơn 3 đồng phân cấu tạo. CTPT chất đồng đẳng của phenol là


Dung dịch cất 5,4 gam hóa học X đồng đẳng của phenol đối kháng chức tác dụng với nước brom (dư) chiếm được 17,25 gam hợp hóa học Y chứa cha nguyên tử brom vào phân tử. Giả thiết làm phản ứng hoàn toàn, bí quyết phân tử chất đồng đẳng là


Hỗn vừa lòng X bao gồm C3H8O3 (glixerol), CH3OH, C2H5OH, C3H7OH cùng H2O. Mang đến m gam X chức năng với mãng cầu dư nhận được 3,36 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 11,34 gam H2O. Biết vào X glixerol chiếm phần 25% về số mol. Cực hiếm của m gần nhất với?
Xem thêm: Top 8 Bài Văn Phân Tích Nhân Vật Bá Kiến Trong Truyện Ngắn Chí Phèo

*