HỖN HỢP E GỒM 2 ESTE ĐƠN CHỨC

     

este của phenol: lấy ví dụ như HCOOC6H4CH3 hoặc CH3COOC6H5 công dụng vớisẽ thu được muối bột của axit cacboxylic, muối của phenol cùng H2O

este của ancol: rất có thể là C6H5COOCH3 hoặc HCOOCH2C6H5, tính năng với NaOH sẽ thu được muối hạt của axit cacboxylic cùng ancol ROH

*

Bảo toàn trọng lượng có mROH = 1,08 g → MROH = 108 → ROH là C6H5CH2OH

*


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Este X, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 4a mol Ag. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức kết cấu của X là


A. HCOOCH=CH-CH2.

Bạn đang xem: Hỗn hợp e gồm 2 este đơn chức


B. CH2=CH-COO-CH3.


C. CH3COO-CH=CH2.


D. HCOO-CH2-CH=CH2.


Câu 2:


Đốt cháy trọn vẹn một lượng este X (no, đối kháng chức, mạch hở) buộc phải vừa đầy đủ a mol O2 thu được a mol H2O. Mặt khác, mang lại 0,1 mol X tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp KOH chiếm được dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là


A. 9,8


B. 6,8.

Xem thêm: Làm Cơm Hộp Ở Nhật Bản Của Tts Việt Nam, Tìm Hiểu Công Việc Làm Cơm Hộp Tại Nhật Bản


C. 8,4


D. 8,2


Câu 3:


Cho 0,1 mol este X (no, đối kháng chức, mạch hở) bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là sắt kẽm kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, thu được hóa học rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn Y, thu được M2CO3, H­2O cùng 4,84 gam CO­2. Tên thường gọi của X là


A. Metyl axetat


B. Etyl axetat


C. Etyl fomat


D. Metyl fomat


Câu 4:


Cho tất cả hổn hợp E có hai este X cùng Y làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, thu được sản phẩm gồm muối bột của axit cacboxylic solo chức và tất cả hổn hợp hai ancol no, đối chọi chức, tiếp đến trong hàng đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam E đề xuất vừa đủ 1,5 mol O2 nhận được 29,12 lít khí CO2 (đktc). Tên gọi của X và Y theo thứ tự là


A. Metyl acrylat với etyl acrylat


B. Metyl propionat cùng etyl propionat


C. Metyl axetat cùng etyl axetat


D. Etyl acrylat với propyl acrylat


Câu 5:


Thủy phân trọn vẹn m1 gam este X mạch hở bởi dd NaOH dư, thu được mét vuông gam ancol Y (không có công dụng phản ứng với Cu(OH)2 ) với 15g tất cả hổn hợp muối của nhì axit cacboxylic đối chọi chức. Đốt cháy trọn vẹn m2 gam Y bởi oxi dư, chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Quý giá của m1 là


A. 16,2


B. 10,6


C. 14,6


D. 11,6.


Câu 6:


Thủy phân 37 gam nhị este cùng phương pháp phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng đựng dung dịch sau làm phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y cùng với H2SO4 đặc ở140oC, chiếm được 14,3 gam lếu láo hợp những ete. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng muối trong Z là


A. 34,2 gam


B. 38,2 gam


C. 40,0 gam


D. 42,2 gam


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại gift4u.vn


*

links
tin tức gift4u.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


gift4u.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


gift4u.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Top #50 Hình Xăm Hợp Tuổi Ất Sửu (1985) Ý Nghĩa Và Đẹp Nhất, Top #50 Hình Xăm Đẹp Hợp Tuổi Ất Sửu


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


gift4u.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
gift4u.vn