Hỗn Hợp Bột A Gồm 3 Kim Loại Mg Zn Al

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn hòa hợp bột A có 3 kim loại Mg, Zn, Al. Khi hoà tan hết 7,5g A vào 1 lít dung dịch HNO3 chiếm được 1lít dung dịch B và tất cả hổn hợp khí D có NO và N2O. Thu khí D vào trong bình dung tích 3,20lít có chứa sẵn N2 sinh hoạt 00C cùng 0,23atm thì ánh nắng mặt trời trong bình tăng lên đến mức 27,30C, áp suất tăng lên đến mức 1,10atm, trọng lượng bình tạo thêm 3,72 gam. Nếu đến 7,5g A vào 1 lít hỗn hợp KOH 2M thì sau khi xong xuôi phản ứng cân nặng dung dịch tạo thêm 5,7g. Tổng số mol 3 kim loại có vào A gần nhất với :

A. 0,15

B.Bạn sẽ xem: các thành phần hỗn hợp bột a tất cả 3 kim loại mg zn al0,18

C. 0,21

D. 0,25

Lớp 12Hóa họcNhững thắc mắc liên quan tiền

Cho m gam hỗn hợp p gồm Mg cùng Al có tỷ lệ mol 4:5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau thời điểm các sắt kẽm kim loại tan hết gồm 6,72 lít hỗn hợp X tất cả NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) với được hỗn hợp A. Thêm 1 lượng O2 hoàn toản vào X, sau phản ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y thanh nhàn qua hỗn hợp KOH dư, bao gồm 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Z ra đi (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bởi 20. Nếu mang đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp A thì lượng kết tủa lớn số 1 thu được là (m + 39,1) gam .Biết HNO3 sử dụng dư trăng tròn % đối với lượng đề nghị thiết.Nồng độ % của Al(NO3)3 vào A gần nhất với

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp bột a gồm 3 kim loại mg zn al

9,5%

B. 9,6%

C. 9,4%

D. 9,7%

Lớp 0 hóa học 1 0
*

Đáp án : D

.nX= 0,3 mol ; nZ = 0,2 mol

Chỉ có NO phản ứng với O2 chế tạo NO2 bị chiếu vào nước

=> nNO = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

MZ= 40g (Z bao gồm N2 cùng N2O )

=> nN2 = 0,05 mol ; nN2O = 0,15 mol

.m(g) p : Mg,Al -> Kết tủa lớn nhất : Mg(OH)2 ; Al(OH)3 : (m + 39,1)g

=> mOH = (m + 39,1) – m = 39,1g => nOH = 2,3 mol = 2nMg + 3nAl

Lại tất cả : nMg : nAl = 4 : 5 => nMg = 0,4 mol ; nAl = 0,5 mol

Bảo toàn e : 2nMg + 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 3nNO + 8nNH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,0375 mol

=> Bảo toàn N : nHNO3 pứ = 2nMg + 3nAl + 2nN2 + nNO + 2nN2O + 2nNH4NO3

=> nHNO3 pứ = 2,875 mol

=> nHNO3 đầu = 3,45 mol => mdd HNO3 = 1086,75g

=> mdd sau = mP + mdd HNO3 - mkhí = 1098,85g

=> %CAl(NO3)3 = 9,69%

Đúng 0
bình luận (0)

Cho m gam hỗn hợp p. Gồm Mg với Al có phần trăm mol 4:5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau thời điểm các sắt kẽm kim loại tan hết bao gồm 6,72 lít các thành phần hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) cùng được dung dịch A. Thêm một lượng O2 hoàn toản vào X, sau phản ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y nhàn qua dung dịch KOH dư, gồm 4,48 lít hỗn hợp khí Z ra đi (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bởi 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp A thì lượng kết tủa lớn số 1 thu được là (m + 39,1) gam .Biết HNO3 sử dụng dư 20 % đối với lượng yêu cầu thiết.Nồng độ % của Al(NO3)3 vào A gần nhất với :

A. 9,7%

B.9,6%

C. 9,5%

D. 9,4%

Lớp 12 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy Đúng 0
bình luận (0)

Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Mg, Al, Zn cùng Cu tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp Y (không gồm muối amoni) cùng 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z có N2, NO, N2O cùng NO2, trong các số ấy N2 với NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau, tỷ khối của tất cả hổn hợp khí Z cùng với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 phản bội ứng là

A. 3,4 mol

B. 3,0 mol

C. 2,8 mol

D. 3,2 mol

Lớp 0 hóa học 1 0 gửi Hủy Đúng 0
bình luận (0)

Hoà chảy 15 gam tất cả hổn hợp X tất cả 2 sắt kẽm kim loại Al cùng Mg vào dung dịch Y tất cả HNO3 và H2SO4 sệt thu được 0,1 mol từng khí SO2, NO, NO2, N2O (không còn sản phẩm khử khác). % khối lượng Al trong hỗn hợp X là (Al=27, Mg=24)

A. 63%

B. 46%

C. 36%

D. 50%

Lớp 0 chất hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án : C

Bảo toàn e :

3nAl + 2nMg= 2 n S O 2 + 3 n N O + n N O 2 + 8 n N 2 O = 1,4 mol

Và 27nAl + 24nMg = 15g

=> nAl = 0,2 mol

=> %mAl = 36%

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho a gam hỗn hợp A gồm Mg, Al vào b gam hỗn hợp HNO3 24% đầy đủ thu được 8,96 lít các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm NO, N2O, N2 (đktc) với dung dịch B. Thêm 1 lượng O2 trọn vẹn vào X, sau phản bội ứng được tất cả hổn hợp Y. Dẫn Y nhàn qua hỗn hợp NaOH dư nhận được 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) bao gồm tỷ khối tương đối so cùng với H2 là 20. Nếu đến dung dịch NH3 dư vào B thì thu được được 62,2 gam kết tủa.Phần trăm thể tích của NO trong X là:

A. 50%.

B. 40%

C. 30%

D. 20%

Lớp 12 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án A


*

Đúng 0
bình luận (0)

Hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp X gồm Mg, Zn trong bình đựng a mol HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí Y ( tất cả b mol NO cùng c mol N2O) với dung dịch Z ( không cất muối amoni). Thêm V lít hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp Z thì nhận được lượng kết tủa béo nhất. Biểu thức contact giữa V cùng với a, b và c là

A.

Xem thêm: Những Hình Xăm Chữ Tiếng Anh Đẹp Cho Nữ Giàu Ý Nghĩa Nhất Cho Giới Trẻ

V = a + 3b + 8c

C. V = a – b – 2c

D. V = a – b – c

Lớp 0 chất hóa học 1 0 gửi Hủy

Đáp án : C

Vì Mg và Zn đều phải sở hữu hóa trị 2 nên gọi kí hiệu phổ biến là M

Trước tiên gồm phương trình ion mang lại phản ứng cùng với HNO3 như sau

(3b + 8c)/2 M + (b + 2c)N+5 -> (3b + 8c)/2M+2 + bN+2 + 2cN+1

số mol M là (3b + 8c)/2 với số mol HNO3 pư là (b + 2c + 3b + 8c) = 4b + 10c

=> Số mol HNO3 dư là (a – 4b – 10c) mol

Để lượng kết tủa lớn nhất thì NaOH trung hòa - nhân chính hết HNO3 với phần dư tất cả tỉ lệ 2 : 1 cùng với M(NO3)2

=>Số mol NaOH là V = (a - 4b - 10c) + 2.(3b + 8c)/2 = a - b – 2c

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho m gam hỗn hợp p gồm Mg với Al có tỉ lệ mol 4: 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau thời điểm các sắt kẽm kim loại tan hết bao gồm 6,72 lít các thành phần hỗn hợp X có NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) và được hỗn hợp Y. Thêm 1 lượng O2 toàn diện vào X, sau bội phản ứng được hỗn hợp khí Z. Dẫn Z từ từ qua hỗn hợp KOH dư, thấy gồm 4,48 lít tất cả hổn hợp khí T đi ra (đktc). Tỉ khối của T so với H2 bằng 20. Nếu mang lại dung dịch NaOH vào hỗn hợp Y thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 sử dụng dư 20% đối với lượng buộc phải thiết. Mật độ % của Al(NO3)3 trong Y sớm nhất với

A. 9,6%

B. 9,7%

C. 9,5%

D. 9,4%

Lớp 0 chất hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án : B

X + O2 toàn vẹn => Z : NO2 ; N2O ; N2

=> khí T tất cả N2O và N2 bao gồm M = 40g cùng n = 0,2 mol

=> nN2O = 0,15 ; nN2 = 0,05 mol

=> nNO = nX – nT = 0,1 mol

NaOH + Y => kết tủa lớn nhất gồm Mg(OH)2 cùng Al(OH)3

=> mkết tủa – mKL = 39,1 = mOH => nOH = 2,3 mol

Vì nAl : nMg = 5 : 4 => nAl = 0,5 ; nMg = 0,4 mol

Bảo toàn e : 2nMg + 3nAl = 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,0375 mol

=> nHNO3 pứ = 10nNH4NO3 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 = 2,875 mol

Thực tế lầy dư axit 20% so với phản ứng => nHNO3 đầu = 3,45 mol

=> mdd HNO3 đầu = 1086,75g

Bảo toàn cân nặng : mKL + mdd HNO3 = mdd sau + mkhí

=> mdd sau = 1098,85g

=> C%Al(NO3)3 = 9,69%

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho m gam hỗn hợp G có Mg và Al bao gồm tỉ lệ mol 4:5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khoản thời gian các sắt kẽm kim loại tan hết gồm 6,72 lít tất cả hổn hợp X tất cả NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) với được hỗn hợp T. Thêm 1 lượng O2 đầy đủ vào X, sau phản nghịch ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y ung dung qua dung dịch KOH dư, tất cả 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Z ra đi (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m+39,1) gam. Biết HNO3 sử dụng dư 20% đối với lượng nên thiết. Nồng độ xác suất của Al(NO3)3 trong T gần nhất với

A. 9,5%.

B. 9,6%.

C. 9,4%.

D. 9,7%.

Lớp 12 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy Đúng 0
phản hồi (0)

Một oxit sắt kẽm kim loại có phương pháp MxOy đựng 27,59% oxi về khối lượng. Khử trọn vẹn oxit kim loại này bởi CO nhận được 1,68 gam M. Hòa hợp hết M trong một lượng dung dịch HNO3 sệt nóng, thu được 1,6128 lít các thành phần hỗn hợp G gồm NO2 cùng N2O4 ở một atm; 54,6°C, gồm tỉ khối đối với H2 là 34,5 cùng một hỗn hợp A chỉ chứa M(NO3)2. Phối hợp G vào hỗn hợp KOH dư trong đk có bầu không khí thu được dung dịch B, mang lại 24,05 gam Zn vào dung dịch B thu được các thành phần hỗn hợp khí D. Thể tích các thành phần hỗn hợp D (đktc) là:

A.

Xem thêm: Những Câu Tục Ngữ Về Cha Mẹ Hay Nhất Quan Bao Đời, Những Câu Tục Ngữ Về Cha Mẹ

2,24 lít

B. 3,36 lít