Just A Moment

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

bài xích tập chuyên đề hình học không gian lớp 12 - có đáp án


tải xuống 24 1.775 32

gift4u.vn xin reviews đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài tập siêng đề hình học không khí lớp 12, tài liệu bao hàm 24 trang. Tài liệu được tổng vừa lòng từ các tài liệu ôn thi hay duy nhất giúp các em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới hới. Chúc những em học viên ôn tập thật hiệu quả và đạt được tác dụng như hy vọng đợi.

Bạn đang xem: Just a moment

Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng xem thêm và thiết lập về chi tiết tài liệu bên dưới đây

Bài tập chuyên đề hình học không gian lớp 12 - bao gồm đáp án

Bài bạn hữu tích khóa hình học không khí lớp 12

Các bài xích tập nhấn biết

Bài 1: mang đến tứ diện OABC. OA, OB, OC đôi một vuông góc, OA = a, OB = 2a, OC = 3a. Tính VOABC.

A.

B. A3

C. 2a3

D. 3a3

Lời giải

Chọn B.

Bài 2: Cho toàn bộ các cạnh hình lập phương tăng thêm 2 lần thì thể tích hình lập phương tăng:

A. 4 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 16 lần

Lời giải: Cạnh tăng gấp đôi thì V tăng 23 = 8 lần. Lựa chọn C

Bài 3: Chóp S.ABC, SA ABC ABC ⊥ D ( ), đều, AB = a, . Tính VS.ABC

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

+ Vẽ

+ Xét tam giác vuông SAE: < an 60^0 = fracSAfracasqrt 3 2 Rightarrow SA = frac3a2>

+ VS.ABC =

Chọn A

Bài 4: Chóp S.ABCD, SA ⊥ (ABCD) SA = 3a , ABCD là hình vuông vắn cạnh a, trung ương O. Tính VSOBC.

A. A3

B.

C.

D.

Lời giải:

SABOC =

VSOBC =13SA.S△BOC=13.3a.a24=a34

Chọn D.

Bài 5: Chóp đông đảo S.ABCD, AB = a, . Tính VS.ABCD.

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Xét tam giác vuông SAH:

< an 60^0 = fracSHAH Rightarrow SH = sqrt 3 .fracasqrt 2 2 = fracasqrt 6 2>

VS.ABCD = .

Chọn A.

Xem thêm: Uống Bột Nghệ Và Mật Ong Sai Cách, Người Phụ Nữ Tích Khối Bã Lớn Trong Dạ Dày

Các bài tập vận dụng

Bài 6: Chóp S.ABCD, ABCD là hình thoi, AB = a, đáy, AC Ç BD = O,

. Tính VS.ABCD.

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

đều

< Rightarrow OA = fraca2;OB = fracasqrt 3 2>

Vẽ OH ⊥ AB Þ OH ⊥ (SAB)

< Rightarrow widehat left( SO;left( SAB ight) ight) = widehat left( SO;SH ight) = widehat OSH = 30^0>

Xét tam giác vuông AOB:

Xét tam giác vuông SHO:

Xét tam giác vuông SAO:

VS.ABCD =

Chọn C.

Bài 7: Chóp đều S.ABCD, H là trung ương đáy, AB = a, d (AD;SB) = . Tính VS.ABCD.

A.

B.

C.

D.

Lời giải:

Ta tất cả (SBC) cất SB và song song cùng với AD

<eginarrayl Rightarrow d(AD;SB) = d(D;(SBC)) = 2d(H;(SBC))\ = 2HK = frac2asqrt 5 Rightarrow HK = fracasqrt 5 .endarray>

Xét tam giác vuông SHE gồm :

< Rightarrow frac1SH^2 = frac1HK^2 - frac1HE^2 = frac5a^2 - frac4a^2 = frac1a^2 Rightarrow SH = a>

< Rightarrow V_S.ABCD = frac13.SH.S_d = fraca^33.>

Chọn B.

Bài 8: Hình chóp S.ABC, DABC đều, AB = a, M là trung điểm của AB, H là trung điểm của MC. . Tính VS.ABC

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Xét△ABC:CM=a32⇒HM=a34

Xét tam giác vuông BMH:

Xét tam giác vuông SHB:

<eginarraylSH = BH. an 60^0 = fracasqrt 7 4.sqrt 3 = fracasqrt 21 4\V = frac13SH.S_Delta ABC = frac13.fracasqrt 21 4.frac12.a.fracasqrt 3 2 = fraca^3sqrt 7 16endarray>

Chọn D.

Bài 9: : Chóp SABC gồm SA = SB = SC = a. . Tính thể tích hình chóp SABC.

A.

B.

C.

D.

Lời giải

<eginarraylwidehat ASB = widehat ASC = 60^0 Rightarrow AB = AC = a\widehat BSC = 90^0 Rightarrow BC = asqrt 2 endarray>

Nhận xét: Tam giác ABC có

AB2 + AC2 = 2a2 = BC2 Þ D ABC vuông ở A

Rd =

<eginarraylh = sqrt SA^2 - R_d^2 = sqrt a^2 - frac2a^24 = fracasqrt 2 2\S_d = frac12AB.AC = fraca^22\V_SABC = frac13.h.S_d = frac13.fracasqrt 2 2.fraca^22 = fracsqrt 2 a^312endarray>

Chọn giải đáp A.

Xem thêm: Bảng Tính Ổn Định Mái Dốc Bằng Excel Hay Nhất, Bản Tính Tường Chắn Và Ổn Định Mái Dốc Bằng Excel

Bài 10: đến hình chóp SABC có những mặt mặt cùng tạo nên với lòng góc <60^0>. Tam giác ABC cân tại A, AB = a, . Tính thể tích chóp SABC.