Hàm Tìm Vị Trí Ký Tự Trong Excel

     

Khi sử dụng những hàm bóc tách chuỗi vào Excel như MID, LEFT hoặc RIGHT thì bạn có thể tách được những chuỗi ở giữa, đầu hoặc cuối văn bản. Nhưng bạn phải xác định trước số cam kết tự, vị trí cần bóc thì các hàm trên mới gồm thể bóc tách chuỗi chủ yếu xác. Vấn đề là khi các chuỗi không cố định và thắt chặt số lượng cam kết tự, hay ví dụ hơn là số lượng ký từ bỏ cần tách không cố định và thắt chặt thì bài toán chỉ sử dụng hàm MID, LEFT hoặc RIGHT sẽ không thỏa mãn nhu cầu được.

Thay vì bắt buộc xác định vị trí cùng số ký kết tự thủ công thì có lẽ dùng một hàm tự động hóa tìm ra địa chỉ của một ký kết tự vào chuỗi nhằm tính ra vị trí tương tự như số lượng ký tự cần tách bóc khi sử dụng những hàm MID, LEFT hoặc RIGHT là bí quyết tối ưu hơn. Trong Excel, hàm FIND là 1 trong trong số những hàm bao gồm thể giúp bạn auto tìm ra vị trí của một cam kết tự và từ kia tính ra được số cam kết tự cần tách bóc trong chuỗi một giải pháp tự động.

Cách áp dụng hàm FIND vào Excel

Mô tả:

Hàm Find là hàm tìm kiếm kiếm vị trí của cam kết tự vào một văn bản, tác dụng trả về là vị trí của ký kết tự thứ nhất được tìm kiếm thấy trong một văn bản.


Cú pháp:

=FIND(find_text; within_text; )