Hàm tham chiếu nhiều điều kiện

     
Excel mang lại gift4u.vn 365 Excel cho gift4u.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Quan trọng: Hãy thử thực hiện hàm XLOOKUP mới, phiên phiên bản cải tiến của hàm VLOOKUP chuyển động theo bất kỳ hướng nào cùng trả về kết quả khớp đúng chuẩn theo mặc định, giúp câu hỏi sử dụng dễ dàng và thuận lợi hơn đối với phiên bạn dạng trước.

Bạn đang xem: Hàm tham chiếu nhiều điều kiện


Lưu ý: Các lưu lại phiên bản chỉ rõ phiên phiên bản Excel mà lại hàm được ra mắt. Phần đông hàm này sẽ không khả dụng trong các phiên phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết thêm rằng hàm này có khả dụng vào Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Xem thêm: Kho Bài Tập Môn Kinh Tế Lượng Có Đáp Án ), Bài Tập Kinh Tế Lượng Cơ Bản (Có Đáp Án)


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu dưới dạng văn bạn dạng tới một ô đối chọi trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng số vùng trong một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá bán trị xuất phát từ 1 danh sách các giá trị

Hàm CHOOSECOLS

Trả về những cột đã xác minh từ một mảng

Hàm CHOOSEROWS

Trả về các hàng đã khẳng định từ một mảng

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng thể cột vào một tham chiếu

Hàm DROP

Loại trừ số sản phẩm hoặc cột đã khẳng định khỏi đầu hoặc cuối mảng

Hàm EXPAND

Bung rộng lớn hoặc đệm một mảng đến form size hàng và cột vẫn xác định

Hàm FILTER

Lọc khoảng dữ liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về phương pháp với tham chiếu đã đến dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về dữ liệu lưu duy trì trong báo cáo PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu giúp trong sản phẩm trên thuộc của một mảng với trả về cực hiếm của ô được chỉ báo

Hàm HSTACK

Chắp thêm mảng theo chiều ngang và theo trình tự nhằm trả về mảng béo hơn

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc gửi lệnh để xuất hiện một tài liệu giữ giàng trên một sever mạng, mạng nội cỗ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để chọn 1 giá trị xuất phát điểm từ 1 tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo vày một quý giá văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá chỉ trị khoảng cách tham chiếu từ một tham chiếu đang cho

Hàm ROW

Trả về số hàng của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số sản phẩm trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời gian thực xuất phát điểm từ một chương trình gồm hỗ trợ tự động hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp câu chữ trong một khoảng chừng hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp ngôn từ của một khoảng chừng hoặc mảng dựa trên giá trị vào một khoảng chừng hoặc mảng tương ứng.

Xem thêm: +Mua Hóa Đơn Nhân Công Trong Xây Dựng Hiện Nay, +Mua Hóa Đơn Nhân Công Của Cơ Quan Thuế

Hàm TAKE

Trả về một số trong những hàng hoặc cột gần kề đã khẳng định từ điểm ban đầu hoặc hoàn thành của một mảng

Hàm TOCOL

Trả về mảng trong một cột đơn

Hàm TOROW

Trả về mảng vào một hàng đơn

Hàm TRANSPOSE

Trả về hoạn của một mảng

Hàm quality

 Trả về danh sách những giá trị độc nhất trong list hoặc khoảng

Hàm VSTACK

Chắp thêm mảng theo theo hướng dọc và theo trình tự nhằm trả về mảng to hơn

Hàm VLOOKUP

Tra cứu giúp trong cột trước tiên của một mảng với di chuyển hẳn sang hàng để trả về giá trị của một ô

Hàm WRAPCOLS

Ngắt chiếc hoặc cột quý giá được cung ứng theo cột sau một trong những thành phần đã xác định

Hàm WRAPROWS

Ngắt chiếc hoặc cột giá trị được cung cấp theo mặt hàng sau một trong những thành phần vẫn xác định

Hàm XLOOKUP

Tìm tìm một phạm vi hoặc một mảng cùng trả về một mục khớp ứng với hiệu quả khớp thứ nhất tìm được. Còn nếu không tồn tại công dụng khớp, XLOOKUP có thể trả về kết quả khớp sớm nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục trong mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể khá khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Bài viết liên quan về sự không giống biệt.