Hàm hlookup kết hợp hàm if

     

Bài viết này, sẽ giới thiệu đến chúng ta hướng dẫn cách thực hiện hàm Vlookup kết hợp với hàm If, Left, Right trong Excel. Hàm Vlookup, được áp dụng khi mong mỏi tìm tìm một quý hiếm trong cột xung quanh cùng phía bên trái của bảng, với trả về một quý hiếm trong và một hàng xuất phát từ một cột khác mà chúng ta chỉ định. Đôi khi, hàm Vlookup cần kết hợp với các hàm khác ví như If, Left, Right để giải pháp xử lý triệt để bảng tính và gửi ra hiệu quả mà bạn ước ao muốn. Hãy cùng shop chúng tôi tìm hiểu nội dung nội dung bài viết sau đây, thông qua các ví dụ nỗ lực thể.

Bạn đang xem: Hàm hlookup kết hợp hàm if


Nội dung chính


Hướng dẫn cách áp dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm IF, Left, RightI.Cấu trúc của hàm VlookupII.Hàm Vlookup kết phù hợp với các hàm khác

Hướng dẫn cách thực hiện hàm Vlookup phối hợp hàm IF, Left, Right

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm IF, Left, Right

I.Cấu trúc của hàm Vlookup

1.Định nghĩa

Hàm VLOOKUP hay còn được gọi là hàm tra cứu vãn dọc, có chức năng tìm kiếm một quý giá trong cột xung quanh cùng phía trái của bảng tính, tiếp nối trả về một quý hiếm trong cùng một hàng xuất phát từ 1 cột không giống mà các bạn chỉ định.


2.Cú pháp:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_num, )

Trong đó:

Lookup_value – giá bán trị buộc phải tìm vào cột thứ nhất của bảng.Table – Bảng để truy xuất một giá chỉ trị.Col_index – Cột vào bảng nhằm truy xuất một giá chỉ trị.range_lookup – TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh tương quan chính xác

Xem lấy ví dụ như tại đây:Hàm VLOOKUP vào excel cách áp dụng và ví dụ ráng thể

II.Hàm Vlookup kết hợp với các hàm khác

1.Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm Right

Hàm Right, là hàm lấy ký tự bên nên một chuỗi bất kỳ, khi kết hợp Hlookup cùng Right tương tự như như Hlookup phối hợp Left giúp cho việc dò tìm công dụng nhanh và chính xác.

Cú pháp hàm Right: =Right(text,n)

text: là chuỗi văn bản các bạn muốn trích xuất những ký tự.num_chars: con số ký tự nhưng các bạn muốn trích xuất.

Chúng ta có bài bác tập như hình, yêu cầu của bài xích là tính ĐIỂM ƯU TIÊN như sau:

*
cách thực hiện hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Biết rằng: ĐIỂM ƯU TIÊN: địa thế căn cứ vào cam kết tự cuối của MÃ SỐ NGÀNH-ƯU TIÊN, tra vào bảng ĐIỂM ƯU TIÊN.

Tại ô H3 bọn họ nhập công thức như sau:

=VLOOKUP(VALUE(RIGHT(C3,1)),$G$9:$H$12,2,0)

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

C3 là mã số ngành ưu tiên trên cột C, hàng 3.RIGHT(C3,1) là giá bán trị dùng làm dò tìm, khớp ứng một chữ số bên đề xuất của Mã ưu tiên, giá trị dò tìm nằm tại hàng 2, bảng $G$9:$H$12( các bạn nhấn F4 để khóa bảng tính).Do cột Điểm ưu tiên bọn họ muốn rước là số, bởi vì vậy nhưng các bạn phải thêm VALUE vào trước hàm Right, tác dụng của hàm VALUE là chuyển từ dạng text sang trọng dạng số.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho những ô còn lại.

2.Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm Left

Hàm Left, là hàm lấy ký tự bên trái một chuỗi bất kỳ, khi kết hợp Vlookup và Left giúp cho việc dò tìm kết quả nhanh và chủ yếu xác.

Cú pháp hàm Left: =Left(text,n)

Text: đoạn văn bạn dạng cần bóc tách ký tựNum_chars: số ký kết tự muốn tách tích từ bên trái. Nếu như không nhập thì đã tự nhận cực hiếm là 1

Chúng ta bao gồm bảng báo cáo bán hàng như sau.

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Yêu cầu: mang tên MẶT HÀNG địa thế căn cứ vào MÃ MH, tra cứu vớt ở bảng ĐƠN GIÁ.

Tại ô B3, bọn họ sẽ gồm công thức như sau:

=VLOOKUP(LEFT(A3,2), $A$15:$D$21,2,0)

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

LEFT(A3,1) là giá trị dùng làm dò tìm, khớp ứng hai chữ đầu tiên trên trái của mã số MH, giá trị dò tìm nằm tại vị trí dọc, bảng $A$15:$D$21 (các bạn nhấn F4 để khóa bảng). Kết quả trả về đang xếp đúng tên phương diện hàng.2 là cột thứ 20 ở đó là tùy chọn đối sánh chính xác.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho các ô còn lại.

3.Hàm Vlookup kết hợp với hàm IF

Hàm IF là hàm logic, có thể chấp nhận được bạn đánh giá một điều kiện nhất định với trả về quý giá mà chúng ta chỉ định nếu đk là TRUE cùng trả về một quý giá khác nếu đk là FALSE.

Cú pháp hàm IF: =IF(Điều gì đó là True, thì làm cho gì, còn nếu như không thì làm gì khác)

Tiếp tục với ví dụ trên, họ sẽ tính cột ĐƠN GIÁ mang đến bảng báo cáo bán hàng.

Yêu cầu: Tính ĐƠN GIÁ: căn cứ vào MÃ MH, tra cứu giúp ở bảng ĐƠN GIÁ.

Tại ô C3, họ sẽ có công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A3,2),$A$15:$D$21,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0)

Trong cách làm này, bọn họ kết đúng theo giữa các hàm Left, Right cùng If để đưa đơn giá mang đến từng phương diện hàng.

*
cách áp dụng hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

LEFT(A3,1) là giá trị dùng làm dò tìm, tương xứng hai chữ đầu tiên trên trái của mã số MH, quý hiếm dò tìm nằm ở hàng dọc, bảng $A$15:$D$21 (các các bạn nhấn F4 để khóa bảng).IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): nếu như như món đồ có cam kết tự đầu tiên bên yêu cầu = 1, thì nó đã trả về kết quả đơn giá chỉ ở cột số 3(cột C). Ngược lại, giả dụ như mặt hàng có ký tự đầu tiên bên cần = một trong những khác, mà chưa hẳn là 2 thì nó đã trả về kết quả ở cột 4,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): 0 ở đây là tùy chọn đối sánh chính xác.

4.Bài tập kết hợp Vlookup cùng với If, Left và Right

Thêm 1 ví dụ về hàm Vlookup kết hợp với các hàm Left, Right, If cho bài xích tập sau đây:

Chúng ta, có 1 bảng tính BÁO CÁO BÁN HÀNG THÉP XÂY DỰNG như hình mặt dưới.

Xem thêm: Các Bài Luận Tiếng Anh Đơn Giản Theo Chủ Đề, Các Bài Luận Mẫu Tiếng Anh Đơn Giản

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

Yêu cầu:

1- tên hàng: phụ thuộc 4 ký kết tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1.

2- Mã QG: phụ thuộc 4 ký tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1.

3- Trị giá = con số * Đơn giá. Biết rằng: Đơn giá: phụ thuộc 4 cam kết tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1, kết hợp với Loại hàng để mang giá trị đúng theo lý.

4- phí vận gửi = số lượng * giá bán vận chuyển. Biết rằng: giá vận chuyển: nhờ vào Mã QG, tra vào BẢNG 2. 5- Thành tiền = Trị giá + giá tiền vận chuyển. Nếu bán ra trong mon 5 thì giảm 5% Thành tiền.

Chúng ta tiến hành như sau.

Câu 1: Để mang Tên hàng, chúng ta đặt bí quyết tại ô B4

=VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16,2,0)

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối hợp hàm If, Left, Right

 Trong đó:

LEFT(A4,4) là giá trị dùng để dò tìm, tương xứng với bốn chữ đầu trên trái của mã hàng, cực hiếm dò tìm nằm ở hàng dọc, bảng $A$12:$F$16(các chúng ta nhấn F4 nhằm khóa bảng).2 tức thị cột thứ hai của bảng 10 ở đây là tùy chọn tương quan chính xác.

Sau đó, các bạn kéo công thức cho những ô còn lại.

Câu 2: Tính Mã QG

Tại ô C3, bọn họ sẽ có công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16,4,0)

Tương từ bỏ như cách giải thích ở trên, cơ mà ở đây chúng ta lấy mã QG làm việc cột số 4, nên chúng ta phải chọn 4.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho các ô còn lại.

*
cách sử dụng hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right

Câu 3: Tính cột Trị giá:

Trị giá = con số * Đơn giá. Biết rằng: Đơn giá: phụ thuộc 4 cam kết tự đầu của Mã hàng, tra trong BẢNG 1, kết hợp với Loại hàng để mang giá trị phù hợp lý.

Tại ô F4, bọn họ đặt công thức.

=D4*VLOOKUP(LEFT(A4,4),$A$12:$F$16, IF(RIGHT(A4,1)=”C”,5,6),0)

*
cách áp dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

D4 là số lượngLEFT(A4,4) là giá bán trị dùng để dò tìm, khớp ứng bốn chữ đầu trên trái của mã hàng, quý hiếm dò tìm nằm ở hàng dọc, bảng $A$12:$F$16 (các bạn nhấn F4 để khóa bảng).IF(RIGHT(A4,1)=”C”,5,6),0): trường hợp như sản phẩm có cam kết tự thứ nhất bên phải là “C”, thì nó vẫn trả về hiệu quả đơn giá bán ở cột số 5(cột E). Ngược lại, giả dụ như mặt hàng có ký kết tự đầu tiên bên yêu cầu = một vần âm khác, mà không hẳn là “C” thì nó đang trả về hiệu quả ở cột 6,IF(RIGHT(A3,1)=”1″,3,4),0): 0 ở đấy là tùy chọn tương quan chính xác.

Sau đó, chúng ta kéo công thức cho những ô còn lại.

Câu 4: Tính phí vận chuyển

Phí vận chuyển = con số * giá vận chuyển. Biết rằng: Giá vận chuyển: nhờ vào Mã QG, tra trong BẢNG

Tại ô G4, chúng ta đặt công thức

=D4*VLOOKUP(C4,$H$13:$J$15,3,0)

*
cách thực hiện hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

D4 là số lượngVLOOKUP(C4,$H$13:$J$15,3,0) là giá bán trị dùng để dò kiếm tìm mã QG, quý giá dò tìm nằm ở vị trí hàng dọc, bảng $H$13:$J$15 (các chúng ta nhấn F4 nhằm khóa bảng), 3 ở đó là giá trị yêu cầu lấy nằm tại cột số 3.0 là tùy chọn tương quan chính xác.

Câu 5: Tính cột thành tiền, hiểu được : Thành chi phí = Trị giá + phí tổn vận chuyển. Nếu bán ra trong tháng 5 thì giảm 5% Thành tiền.

Tại ô H4, chúng ta đặt công thức

=IF(MONTH(E4)=5,(F4+G4)*5%,F4+G4)

*
cách sử dụng hàm Vlookup phối kết hợp hàm If, Left, Right

Trong đó:

IF(MONTH(E4)=5,(F4+G4)*5%,F4+G4): nếu như E4 =5, thì (trị giá chỉ + phí vận chuyển)*5%, ngượi lại không hẳn tháng 5 thì trị giá chỉ + phí vận chuyển.

Xem thêm: Top 8 Cảm Âm Bài Thành Phố Buồn (Chuẩn), Cảm Âm Thành Phố Buồn

Như vậy, gift4u.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng hàm Vlookup kết hợp hàm If, Left, Right thông qua các ví dụ. Hy vọng, qua các ví dụ này, đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn khi nào chúng ta vẫn cần phối hợp hàm Vlookup với các hàm khác, để sở hữu được kết qảu như muốn muốn. Chúc các bạn thành công!.