Hàm đếm số tháng trong excel

     

Đôi khi, trong vượt trình thao tác làm việc với tài liệu ngày tháng làm việc trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời gian giữa nhì thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho các bạn về việc áp dụng hàm DATEDIF kết hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được hiệu quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa phần nhiều các thông tin về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm đếm số tháng trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng thứ nhất hoặc ngày bước đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày ở đầu cuối hoặc ngày xong khoảng thời gian.Unit: Là giá trị tin tức muốn trả về.

Dưới đây là những ví dụ ví dụ để các bạn hiểu hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và dấn được công dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời khắc trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời khắc trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dìm được tác dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính thời gian giây giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời gian trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhấn được kết quả là 154760085

Tính số năm giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm thân hai thời gian trên họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được tác dụng là 4

Tính số tháng thân hai thời gian trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời điểm trên họ sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dấn được công dụng là 58

Tính số ngày thân hai thời khắc trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhận được hiệu quả là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho đầy đủ trường hợp chúng ta có thể nghĩ đến, xin hãy phân tách sẻ bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web liên tiếp những bài viết thế này

Tính thời hạn tổng hòa hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dấn được tác dụng như ao ước muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, chúng ta hãy làm quen với cùng 1 số quy mong định dạng của hàm này.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Tứ Giác Đều S Abcd Có Cạnh Đáy Bằng A Cạnh Bên Bằng 2A


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số trang bị nhất cụ thể rồi, bọn họ muốn format gì thì họ sẽ cho vô đó. Tham số thứ 2 là họ muốn định dạng như thế nào, trong bài xích này, bọn họ muốn định dạng thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tham khảo 1 số ví dụ như sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ cùng phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif, mình vẫn cung cấp cho mình thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, họ có 2 cách làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày xong xuôi – Ngày bắt đầu

Kết quả giống như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho ngày (Day)

Ta thấy công dụng của cả hai cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, tuy vậy dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy công dụng hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ áp dụng hàm đào thải phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên hiệ tượng tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhì ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Xem thêm: Cách Xóa Ảnh Trên Iphone Bằng Itune S, Cách Xóa Ảnh Copy Từ Máy Tính Vào Iphone

Tính số tháng lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số tháng lẻ xung quanh số năm, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, công thức Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với công thức này, các chúng ta có thể vận dụng linh hoạt cho quá trình của mình.

Để hoàn toàn có thể ứng dụng giỏi Excel vào vào công việc, họ không chỉ nắm rõ được những hàm nhưng còn yêu cầu sử dụng xuất sắc cả những công vắt của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những hiện tượng thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…