GIÁO ÁN SO SÁNH CHIỀU DÀI CỦA 3 ĐỐI TƯỢNG

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại trên đây (76.76 KB, 2 trang )


HĐLQVToán:So sánh chiều dài 3 đối tượngI MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU:-Trẻ biết cách đối chiếu chiều nhiều năm 3 đối tưọng.-Diễn đạt được những từ chỉ độ dài: lâu năm nhất, ngắn hơn, nhiều năm hơn, lâu năm nhất.-Giáo dục trẻ con tính kỷ luật, biết phối hợp với nhau trong những khi chơi.II CHUẨN BỊ: -Máy vi tính.-Mỗi con trẻ 3 băng giấy.-3 đơn vị ga, 3 cái mũ làm đoàn tàu: S1,S2,S3.III TIẾN HÀNH: hoạt động của cô hoạt động của trẻ• HĐ 1: Ôn so sánh chiều lâu năm 2 đối tượng.-Cho trẻ chơi game dệt vải cùng cô: 2 trẻ con đứng thành từng cặp, vừa đọc bài đồng dao vừa có tác dụng động tác dệt vải.-Trẻ đem sản phẩm lên và mang lại 2 trẻ lựa chọn 2 tấm vải nhằm may áo mang lại búp bê-Hỏi trẻ độ lâu năm 2 mảnh vải ? vì sao bé biết?-Cô mang 2 sợi dây cho trẻ so sánh: gai nào dài hơn, ngắn hơn.Vì sao bé biết?*HĐ2: dạy trẻ đối chiếu chiều dài 3 đối tượng:-Trẻ lấy băng giấy nào nhưng mà trẻ cho là dài duy nhất ra để ngay ngắn ra trước mặt.-Chọn 2 băng giấy nào mà lại trẻ mang đến là ngắn lại hơn đặt ck lên băng giấy cơ mà trẻ cho rằng dài nhất-Lấy băng giấy còn sót lại đặt ông xã lên sao để cho đầu phía trái của 3 băng giấy bằng nhau.-Cho trẻ thừa nhận xét 3 băng giấy.
-Cô xác định lại đến trẻ : khi ta rước băng giấy băng giấy màu xanh da trời làm chuẩn chỉnh thì BG greed color dài nhất, Bg color vàng ngắn thêm ,BG màu tiến thưởng ngắn nhất.-Cho vài ba trẻ đề cập lại.* cho trẻ lật úp 3 BG lại cùng nhận xét: do sao chỉ thấy BG màu sắc xanh?-Trẻ nhằm BG màu xanh lá cây xuống phía dưới.Cô hỏi trẻ em : vì sao chỉ thấy BG màu sắc vàng?-Cho trẻ nhằm BG màu rubi ra thân 2 BG sao Trẻ chơi cùng cô.-Trẻ nói được độ dài của 2 mảnh vải.-Vì dây màu xanh da trời thừa ra 1 đoạn.-Trẻ đem theo yêu cầu của cô.-Trẻ nói lên gọi biết của Mình.-Vì blue color dài nhất nên đã che khuất 2 băng giấy.cho đầu trái của 3 BG bằng nhau.-Nhận xét về chiều nhiều năm 3 Bg:: khi cô rước BG màu sắc hồng làm chuẩn chỉnh thì BG màu sắc hồng ngắn nhất, BG màu xanh lá cây dài hơn,BG màu xanh da trời dài nhất.-Cho vài ba trẻ nhắc lại.* HĐ 3: Chơi: Ai tốt nhất:-Cho trẻ đối chiếu chân cô cùng chân 2 bạn.Trẻ dấn xét .Sau đó mang đến trẻ 3 trẻ con về từng đội tự đối chiếu chân cùng với nhau.
-Cho trẻ so sánh các đồ dùng trên máy.*Tc: Tàu về ga: Cô sẽ mang lại lớp bản thân thành 3 đoàn tàu, mỗi bạn là 1 toa tàu. Đầu tiên cô mời 3 bạn sẽ làm đầu tàu trước : Cô đội mũ tàu hoả lên cho trẻ với nói: Đây là tàu s1,s2,s3.Các bạn sẽ về 3 đoàn tàu theo ý thích của sao để cho chiều lâu năm 3 đoàn tàu không bằng nhau.-Để các đoàn tàu đi an toàn cô thì tại đây cô gồm 3 đơn vị ga. Lúc trở về ga những đoàn tàu chú ý về đúng ga của bản thân theo yêu càu của cô.-Cho trẻ chơi 2 lần, hỏi trẻ con độ dài các đoàn tàu.-Kết thúc: Cô dấn xét, tuyên dương trẻ.-Trẻ đề cập lại.-Trẻ chơi cùng bạn.Trẻ chơi