Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 119

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài 119 : luyện tập chung với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 1

Cho hình vuông ABCD gồm cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông vắn lấy lần lượt những trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn điểm đó để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích s hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD.Bạn đã xem: Giải vở bài xích tập toán lớp 5 tập 2 bài bác 119


*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119

- những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông có diện tích s bằng nhau.

diện tích mỗi tam giác bởi tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bằng diện tích hình vuông vắn ABCD trừ đi tổng diện tích các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- tra cứu tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD ta lấy diện tích hình tứ giác MNPQ chia cho diện tích hình vuông vắn ABCD.

Lời giải bỏ ra tiết:

Vì M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD và AD đề xuất ta gồm :

AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là :

16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là :

(displaystyle 8 : 16 = 1 over 2)

Đáp số : (displaystyle1 over 2).

Bài 2

Cho hình bên gồm hình chữ nhật ABCD bao gồm AD = 2dm với một nửa hình tròn tâm O nửa đường kính 2dm. Tính diện tích s phần đã tô đậm của hình chữ nhật ABCD.


*

Phương pháp giải:

- tìm chiều nhiều năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Chơi Đàn Tranh Trên Android Và Ios, Đàn Tranh Cho Android

- Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O = (bán kính ⨯ buôn bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- diện tích s phần đánh đậm = diện tích hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn tâm O.

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình trụ tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần đã tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số : 1,72dm2.

Bài 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A cùng với C được hai hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a) diện tích mỗi hình tam giác đó. 

b) Tỉ số phần trăm của diện tích s hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.


*

Phương pháp giải:

- diện tích hình thang ABCD = (đáy béo + đáy bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- diện tích tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

Xem thêm: Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất 2022, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Lại Ranh Giới Đất

- Để tìm tỉ số tỷ lệ của diện tích s tam giác ABC và hình tam giác ADC ta tra cứu thương của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC, tiếp đến nhân thương tìm kiếm được với 100 và thêm kí hiệu % vào bên phải.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích hình thang ABCD là :

 (displaystyle left( 20 + 40 ight) imes 30 over 2 = 900,left( cm^2 ight))