TOÁN LỚP 5 TRANG 176 LUYỆN TẬP CHUNG

     

Tính. Trong cha ngày một siêu thị bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thiết bị hai bán tốt 40% số mặt đường đó. Hỏi ngày trang bị ba siêu thị đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam mặt đường ?


Tính:

a) (683 × 35;) (1954 × 425 ;) (2438 × 306 ;)

b) ( dfrac 79  imes dfrac 335;) ( dfrac922 imes 55;) ( dfrac 1117 : dfrac 3334;)

c) (36,66 : 7,8 ;) (15,7 : 6,28 ;) (27,63 : 0,45 ;)

d) (16) tiếng (15) phút (: 5); (14) phút (36) giây (: 12).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 176 luyện tập chung

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đang học về phép nhân hoặc phép chia số thập phân.

- mong muốn nhân hai phân số ta mang tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

- ao ước chia hai phân số ta rước phân số thứ nhất nhân cùng với phân số lắp thêm hai đảo ngược.

Lời giải đưa ra tiết:

*

b) ( dfrac 79  imes dfrac 335 = dfrac 7 imes 39 imes 35) (=dfrac 7 imes 33  imes 3 imes 7  imes 5=dfrac 115;)

( dfrac922 imes 55 =dfrac 9 imes 5522) (=dfrac 9 imes 5 imes 112 imes 11=dfrac 452 ;)

( dfrac 1117 : dfrac 3334 = dfrac 1117 imes dfrac 3433) (=dfrac 11 imes 3417 imes 33=dfrac 11 imes 2 imes 1717 imes 3 imes 11 =dfrac 23; )

*

*


Bài 2


Video gợi ý giải


Tìm (x):

(a); 0,12 imes x = 6) ; (b) ;x : 2,5 = 4) ;

(c) ;5,6 : x = 4) ; (d) ;x imes 0,1 = dfrac25) .

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- ước ao tìm vượt số chưa biết ta mang tích phân chia cho thừa số đã biết.

- mong tìm số bị phân tách ta mang thương nhân với số chia.

Xem thêm: Phần Mềm Diệt Virus Cho Windows Server 2008 R2, Phần Mềm Diệt Virus Cho Server 2008 R2

- ý muốn tìm số phân tách ta mang số bị phân tách chia cho thương.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (0,12 imes x = 6 )

(x = 6 : 0,12)

(x = 50).

b) (x : 2,5 = 4)

(x = 4 imes 2,5)

(x = 10).

c) (5,6 : x = 4 )

(x = 5,6 : 4)

(x = 1,4)

d) ( x imes 0,1 = dfrac25)

(x =dfrac25: 0,1 )

(x = dfrac25 : dfrac110)

(x =dfrac25 imes dfrac101 ) 

(x = 4)


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Trong tía ngày một siêu thị bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày máy hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày lắp thêm ba shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam con đường ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- kiếm tìm số đường bán ngày thiết bị nhất, ngày lắp thêm hai theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B phân tách cho 100 rồi nhân với a hoặc rước B nhân với a rồi chia cho 100.

- Số đường cung cấp ngày thứ cha = số đường chào bán trong tía ngày (-) số đường bán ngày đầu tiên (-) số đường chào bán ngày sản phẩm công nghệ hai. 

Cách 2 :

- tra cứu tỉ số xác suất của số đường cung cấp ngày thứ cha so với tổng thể đường chào bán trong bố ngày.

- tìm kiếm số đường phân phối ngày thứ bố theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta rất có thể lấy B phân chia cho 100 rồi nhân cùng với a hoặc mang B nhân với a rồi phân chia cho 100.

Xem thêm: Cú Pháp Nạp Thẻ Trả Trước Viettel Vào Điện Thoại Đơn Giản, Hiệu Quả

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1 :

Ngày sản phẩm nhất siêu thị bán được số ki-lô-gam đường là:

2400 : 100 × 35 = 840 (kg)

Ngày đồ vật hai cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

2400 : 100 × 40 = 960 (kg)

Ngày thứ cha cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

Cách 2 :

Số đường bán tốt ngày thứ cha chiếm số tỷ lệ số đường bán được trong cả ba ngày là: