DẠNG BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI KIỀM

     

Bài tập CO2 tính năng với hỗn hợp kiềm

Với bài xích tập CO2 công dụng với hỗn hợp kiềm Hoá học lớp 11 tất cả đầy đủ phương thức giải, lấy một ví dụ minh họa và bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập CO2 chức năng với dung dịch kiềm từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Dạng bài tập co2 tác dụng với kiềm

*

A. Cách thức giải và Ví dụ minh họa

1. Việc thuận:

Cho hóa học tham gia hỏi sản phẩm.

- những PTHH của các phản ứng xảy ra

CO2+OH-→HCO3-

CO2+2OH-→CO32-+H2O

Đặt T = nOH- / nCO2 :

+ nếu T ≤ 1→ tạo ra muối duy nhất HCO3-

+ giả dụ 1 3- và CO32-

+ nếu T ≥ 2→ sản xuất muối nhất CO32-

- xác định sản phẩm làm sao được sinh sản thành bằng những tính giá trị T.

- Nếu tạo thành hỗn hợp hai muối thường ta giải bằng cách lập hệ PT hoặc áp dụng bảo toàn nguyên tố.

Lưu ý: tất cả những vấn đề không thể tính T. Khi ấy phải phụ thuộc vào những dữ khiếu nại phụ nhằm tìm ra kỹ năng tạo muối.

- hấp thụ CO2 vào NaOH dư (KOH dư) chỉ chế tạo ra muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)

- kêt nạp CO2 vào NaOH chỉ sản xuất muối Na2CO3, tiếp đến thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy lộ diện thêm kết tủa nữa →Tạo cả hai muối Na2CO3 cùng NaHCO3

- chất hấp thụ vào bình NaOH tăng :

m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO2 + H2O rất có thể có )

Hoặc cùng với TH tính năng với Ca(OH)2 , Ba(OH)2:

- kêt nạp CO2 vào nước vôi dư thì chỉ sản xuất muối CaCO3

- kêt nạp CO2 vào nước vôi trong thấy gồm kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy bao gồm kết tủa nữa suy ra tất cả sự tạo nên cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

- kêt nạp CO2 vào nước vôi trong thấy bao gồm kết tủa, lọc vứt kết tủa rồi nấu nóng nước thanh lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra tất cả sự sinh sản cả CaCO3 với Ca(HCO3)2.

- Sự tăng giảm trọng lượng dung dịch: lúc cho sản phẩm cháy vào trong bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2

m bình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = m dung nạp - m kết tủa

m dd bớt = m kết tủa – m dung nạp

Bài 1: Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Tính m kết tủa thu được?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,2 mol, nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,125 0,25 → 0,125

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,075 →0,075 → 1,5

nCO32- = 0,05mol

Ba2+ + CO32- → BaCO3

0,05 0,05

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g

Bài 2: cho 1,344 lít khí CO2 (đktc) kêt nạp hết vào 2 lít dung dịch X chứa NaOH 0,04M cùng Ca(OH)2 0,02M chiếm được m gam kết tủa. Xác minh giá trị của m.

Hướng dẫn:

nCO2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol;

nNaOH = 0,04.2 = 0,08 mol; nCa(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol ; nOH- = 0,08 + 0,04.2 = 0,16 mol

T= nOH-/nCO2 = 0,16/0,06 = 8/3 ⇒ tạo ra muối CO2-

Phương trình bội nghịch ứng:

CO2 + OH- → CO32-

0,06 0,06 mol

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

0,04 0,04 0,04 mol

Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,04.100 = 4 gam

*

Bài 3: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M cùng NaOH 0,3 M nhận được m (g) kết tủa với dd Y. Cô cạn dd Y chiếm được m’( g) chất rắn khan. Kiếm tìm m cùng m’ ?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,15 mol, nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,105 0,21 → 0,105

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,045 → 0,045 → 0,09

nCO32- = 0,06mol

Ca2+ + CO32- → CaCO3

0,06 0,06 0,06

⇒ m↓ = 6g

Dd ⇒ mcrắn = 0,09 . 84 = 7,56g

2. Việc nghịch:

VD: mang đến x mol CO2 chức năng với a mol OH- tạo nên thành b kết tủa ( b mol muối bột trung hòa). Tìm cực hiếm x biết a, b.

Giải: Với việc này thì chúng ta chú ý mang đến giá trị a, b.

- giả dụ a = 2b thì việc rất dễ dàng x = b

- nếu a > 2b thì bài xích toán hoàn toàn có thể có 2 đáp số vì xảy ra 2 trường hợp

+ Trường thích hợp 1: OH- dư, tức là chỉ xẩy ra phản ứng (2) Vậy x= b

+ Trường phù hợp 2: Xảy ra cả hai phản ứng (1), (2): Vậy x= a – b

Ví dụ minh họa

Bài 1: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M chiếm được 6g kết tủa. Thanh lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa nữa. Search V?

Hướng dẫn:

Dd sau phản nghịch ứng ↓ ⇒ tất cả Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca 0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2 ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,04 mol

nCO2= nCaCO3 + 2. NCa(HCO3)2 = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 l

Bài 2: mang đến V lít CO2 ( đktc) chức năng 500ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M chế tạo thành 10 gam kết tủa . Tính cực hiếm của V?

Hướng dẫn:

nOH- = 0,25 mol

nCaCO3 = 0,1 mol

TH1: nCO2 = n↓ = 0,1 mol

Thể tích CO2 tham gia phản ứng là: V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

TH2: nCaCO3 Ca(OH)2 ⇒ chế tạo ra thành 2 muối bột của CO32- với HCO3-

nCO2 = 0,25 – 0,1 = 0,15 ⇒ V = 3,36 lit

Vậy quý giá của V là 2,24 lít hoặc 3,36 lít

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng lạ xảy ra:

A. có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng vọt qua một cực to rồi kế tiếp tan trở lại hết.

B. Một thời gian mới gồm kết tủa, lượng kết tủa tăng đột biến qua một cực to rồi lại giảm.

C. có kết tủa ngay, dẫu vậy kết tủa tan quay trở về ngay sau khi xuất hiện.

D. gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng cao đến một quý hiếm không đổi.

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong gồm chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Thành phầm muối chiếm được sau phản nghịch ứng gồm?

A. Chỉ gồm CaCO3

B. Chỉ tất cả Ca(HCO3)2

C. Cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

D. không có cả 2 hóa học CaCO3 cùng Ca(HCO3)2

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,5/0,1 = 5 ⇒ chỉ sản xuất muối của CO32-

Bài 3: Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A.

Xem thêm: Những Người Yêu Nhau Thường Làm Gì, Các Cặp Đôi Thường Làm Gì Khi Yêu

1g. B. 1,5g C. 2g D. 2,5g

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,04/0,03 = 4/3 ⇒ tạo nên 2 muối: Ca(HCO3)2 x mol với CaCO3 y mol

Ta có: x + 2y = 0,03 mol cùng x + y = 0,02 mol ⇒ x= 0,01 và y = 0,01⇒ m =0,01.100 =1g

Bài 4: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml tất cả hổn hợp dung dịch tất cả KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau thời điểm khí bị hấp thụ trọn vẹn thấy tạo nên m gam kết tủa. Tính m

A.19,7g B. 14,775g. C. 23,64g D. 16,745g

Lời giải:

Đáp án: B

T = 0,25/0,1 = 2,5 ⇒ sinh sản muối của CO32- ⇒ nCO32- = 0,1 mol; nBa2+ = 0,075 mol ⇒mBaCO3 = 0,075. 197 = 14,775 gam

Bài 5: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 nhận được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy gồm 4 gam kết tủa nữa. Cực hiếm của V là:

A. 2,24 lít B. 2,688 lít C.6,72 lít D. 10,08 lít

Lời giải:

Đáp án: B

CO2 công dụng với Ca(OH)2 chế tạo 2 một số loại muối là CaCO3 cùng Ca(HCO3)2 ; nCaCO3 = 0,06 mol ; nCa(HCO3)2 = 0,04 mol ⇒ nCO2 = 0,06 + 0,04.2 = 0,12 mol ⇒ V = 2,688 lít

Bài 6: Hấp thụ hoàn toàn 27,552 lít (đktc) CO2 vào m gam dd Ba(OH)2 34,2%, làm phản ứng trọn vẹn thu được 175,33 gam kết tủa. Cực hiếm m là:

A. 1060 B. 265 C. 530 D. 2120

Lời giải:

Đáp án: C

nCO2 = 27,552/22,4 = 1,23 mol; n↓ = 175,33/197 = 0,89 mol; nOH- = nCO2 + n↓ = 1,23 + 0,89 = 2,12 mol; nBa(OH)2 = 2,12/2 = 1,06 mol ⇒ mdd = 1,06.171.100/34,2 = 530 gam.

*

Bài 7: A là hh khí có CO2 , SO2. DA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd nhận được m (g) muối khan. Kiếm tìm m theo a?

A. 80a B. 105a C.

Xem thêm: Trị Thâm Đầu Gối Bằng Baking Soda Và Vaseline, Trị Thâm Bằng Baking Soda Và Vaseline

94a D. 103a

Lời giải:

Đáp án: B

hotline CT phổ biến của 2 oxit MO2 → MMO2 = 54 ⇒ M = 22

PP nối tiếp

MO2 + 2NaOH → Na2MO3 + H2O

0,75a 1,5a → 0,75a

MO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

0,25a → 0,25a

Sau phản nghịch ứng

⇒ m = 0,5a . (46 + 22 + 48) + 0,5a . (24+22+48) = 105a

Bài 8: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X tất cả Ba(OH)2 1M cùng NaOH 1M. Sau phản ứng nhận được 19,7 gam kết tủa. Quý hiếm của V là