CHO M GAM TINH BỘT ĐỂ SẢN XUẤT ANCOL ETYLIC VỚI HIỆU SUẤT 81

     

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với năng suất 81%. Cục bộ lượng CO2 hiện ra được hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 nhận được 550 gam kết tủa với dung dịch X. Đun kĩ hỗn hợp X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là:


$n_CO_2 = dfrac550 + 2.100100$ => $n_C_6H_12O_6 = dfracn_CO_22$

+) m = 3,75 . 162 . 100/81


Các làm phản ứng:

(C6H10O5)n  + nH2O → nC6H12O6

C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2

CO2  + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

2CO2  + Ca(OH)2 + H2O → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CO2  + CaCO3 + H2O 

$n_CO_2 = dfrac550 + 2.100100 = 7,5mol$

=> $n_C_6H_12O_6 = dfracn_CO_22$ = 3,75 mol

=> m = 3,75 . 162 . 100/81 = 750g


Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.

Bạn đang xem: Cho m gam tinh bột để sản xuất ancol etylic với hiệu suất 81

Các hóa học Y, Z vào sơ thiết bị trên lần lượt là:


Khí CO2 hiện ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được đưa vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 40g kết tủa. Cân nặng ancol etylic nhận được là


Thể tích ancol etylic 92o cần dùng là bao nhiêu để điều chế được 2,24 lít C2H4 (đktc). Cho thấy thêm hiệu suất bội nghịch ứng đạt 62,5% và d = 0,8 g/ml.


Đi từ bỏ 150 gam tinh bột vẫn điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46o bằng phương thức lên men ancol? cho thấy thêm hiệu suất phản ứng đạt 81% cùng d = 0,8 g/ml.

Xem thêm: Quyết Định 888/ Qđ Số 888/Qđ-Bhxh, Quyết Định 888/Qđ


Lên men trọn vẹn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn thể khí CO2 hiện ra trong quy trình này được dung nạp hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo thành 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quy trình lên men là 75% thì quý hiếm của m là


Lên men m gam glucozơ với công suất 90%, lượng khí CO2 ra đời hấp thụ hết vào hỗn hợp nước vôi trong, chiếm được 10 gam kết tủa. Cân nặng dung dịch sau bội phản ứng giảm 3,4 gam so với cân nặng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Quý giá của m là


Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với năng suất 81%. Toàn thể lượng CO2 có mặt được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ hỗn hợp X thu thêm được 100 gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Khi cần sử dụng mùn cưa có 1/2 xenlulozơ để chế tạo 1 tấn rượu, năng suất cả quá trình 70%. Lượng mùn cưa đề xuất dùng là


Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic. Toàn thể khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2, tạo ra 330 gam kết tủa với dung dịch X. Cân nặng dung dịch X giảm xuống so với khối lượng nước vôi trong lúc đầu là 132 g. Giả dụ hiệu suất quá trình lên men tạo ra thành ancol etylic là 90% thì cực hiếm của m là


Cho 10 ml hỗn hợp ancol etylic 46o chức năng với mãng cầu dư. Xác định thể tích H2 tạo ra thành? (biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml)


Cồn rửa tay thô (dung dịch cạnh bên khuẩn) được dùng để phòng chống dịch COVID-19. Theo tổ chức Y Tế trái đất gọi tắt là WHO, đụng rửa tay khô có tỷ lệ thể tích những thành phần thiết yếu nhưu sau: etanol 80%, nước oxi già 0,125%, glixerol 1,45%. Trong công nghiệp, vật liệu chính etanol không được điều chế bởi sách như thế nào sau đây?


Để làm bếp rượu trường đoản cú gạo người ta triển khai quy trình gồm quá trình cơ bạn dạng sau:

*

Nấu gạo chín với mục tiêu là hồ nước hóa tinh bột gạo hỗ trợ cho vi sinh đồ gia dụng dễ áp dụng tinh bột này bỏ trên men rượu. Lên men rượu là quá trình đường hóa tinh bột và lên men đường glucozơ để chế tác thành rượu. Quy trình này diễn ra từ 2 cho 3 ngày. Chưng đựng là giai đoạn ở đầu cuối trong quy trình sản xuất rượu. Láo lếu hợp sau khi lên men tất cả chứa nước, ancol etylic, tinh bột, glucozơ.

Như vậy tiến trình trên được trình diễn bằng sơ vật dụng sau:

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH.

Xem thêm: Mách Mẹ 15 Cách Làm Thông Tia Sữa Cho Mẹ Mới Sinh Hiệu Quả Tức Thì

Giả sử trong gạo gồm chứa 81% tinh bột, quá trình lên men rượu đạt hiệu suất là 60% thì trường đoản cú 100 kg gạo hoàn toàn có thể điều chế được từng nào lít rượu 40o? (Biết trọng lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml).