CH PLAY BỊ LỖI MÁY CHỦ

     
mình cũng tự nhiên và thoải mái bị vậy. Sẽ xài ầm ầm loại bị luôn luôn ah. Bản thân xài sky a820l ai biết góp mình với.