Cách tính giá thành phòng khách sạn

     
*

Hướng dẫn có tác dụng kế toán ngân sách chi tiêu dịch vụ khách hàng sạnNếu ai đang làm kế toán tài chính trong một nhà hàng hay như là 1 khách sạn như thế nào đó chắc chắn chắn bạn sẽ không thể bỏ qua được bài Hướng dẫn làm kế toán giá cả dịch vụ hotel dưới phía trên của chúng tôi. Góp bạn cải thiện nghiệp vụ, khả năng kế toán cực kỳ nhiều.

Bạn đang xem: Cách tính giá thành phòng khách sạn

1. Kế toán chi phí dịch vụ khách hàng sạn

- Đôì tượng tính chi tiêu thường là tính theo từng nhiều loại phòng (phòng đặc trưng phòng các loại I, các loại II, ...), cũng rất có thể là tính chi phí cho một chỗ ngủ hoặc lượt chống ngủ địa thế căn cứ vào từng các loại phòng.

- Kỳ tính giá bán thành: được triển khai theo tháng.

*

2. Phương phấp tính chi tiêu dịch vụ khách hàng sạn

Xuất vạc từ đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách là vận động kinh doanh doanh dịch vụ thương mại buồng, còn đôì tượng tính chi tiêu là từng cap loại thành phầm dịch vụ buồng, vị đó cách thức tính giá thành thích hợp là cách thức tính túi tiền trực tiếp và sử dụng kĩ thuật tính chi phí theo hệ số, hoặc tính theo tỉ lệ nhằm tính được ngân sách chi tiêu từng cung cấp loại thành phầm dịch vụ buồng.

Xem thêm: Điều Hòa Xe I10 Không Mát Nguyên Nhân Tại Sao? Do Đâu Bị Vậy?

(1) Theo phương phấp tính giắ thành trực tiếp

Đôì tượng tập hợp giá cả là toàn cục qui trình giao hàng buồng, đôì tượng tính giá thành là sô' lượt buồng/phòng cho thuê yên cầu phải tính túi tiền và chi phí đơn vị; kỳ tính giá bán thành cân xứng với kì báo cáo.

Theo phương thức này ngân sách sản phẩm dịch vụ thương mại buồng được xem trên cơ sở chi tiêu sản xuâ't đã tập họp trong kỳ, ngân sách chi tiêu của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuôì kỳ.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Ngắn Nói Về Tình Bạn Sử Dụng Các Kiểu Câu (7 Mẫu)


Công thức tính:

*

*

Đôì với những doanh nghiệp marketing khách sạn mà phòng mang lại thuê có nhiều cấp loại khác nhau thì mỗi câp các loại phòng là một đổi tượng tính ngân sách chi tiêu riêng, vị đó sau khi tính được tổng ngân sách chi tiêu sản phẩm thương mại & dịch vụ buồng, kê' toán phải sử dụng kỹ thuật tính túi tiền theo hệ sô', hoặc tính ngân sách chi tiêu theo tỷ lệ để tính được túi tiền từng cấp loại thành phầm dịch vụ buồng.