Các Dạng Bài Tập Word Form

     

Để làm giỏi phần thi Reading, những em cần phải nắm vững kết cấu ngữ pháp word form. Dạng bài bác tập word size thường được áp dụng nhiều vào park 5 của đề thi TOEIC. Thuộc gift4u.vn học bài xích và làm bài xích tập dạng về công ty điểm ngữ pháp này nhé!


1. Word size là gì?

Word formation (hay còn được gọi tắt là word form), đây là một dạng bài bác tập yêu cầu tín đồ học tạo nên một xuất phát điểm từ một từ mang lại sẵn hoặc đối lựa chọn 1 từ trong các các một số loại đã cho. Mà từ này phải phù hợp về ngữ pháp tự loại, về ngữ nghĩa, bối cảnh của câu cùng đoạn văn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập word form

Bài tập về word form cực kỳ phổ biến trong các kỳ thi giờ Anh quan trọng như IELTS, TOEIC, Cambridge FCE, … hay thậm chí là cũng xuất hiện thêm trong đề ôn tập, kiểm tra giữa, kì, cuối kì ở các bậc học.

Dạng bài này kiểm tra xem chúng ta có vắt chắc ngữ pháp những dạng từ nhiều loại danh tính động trạng không. Vì chưng vậy để làm tốt dạng bài xích tập này, chúng ta cần nắm rõ kiến thức về trường đoản cú word form, tự loại.

2. Word khung dạng danh từ

Danh từ là từ nhiều loại đóng được “nhiều vai” trong câu tiếng Anh, cấu trúc cấu trúc cũng có rất nhiều dạng.


*
*
*
Word form dạng tính từ

4.1. Đặc điểm về vị trí

Tính trường đoản cú thường sẽ có được 2 địa điểm đứng phổ biến:

Tính tự đứng trước danh từ

Vị trí này xét về khía cạnh ngữ nghĩa, tính từ bỏ sẽ bổ ngữ trực tiếp mang lại danh từ vùng phía đằng sau nó.

Ví dụ minh hoạ:What a great idea! → Tính tự “great” bửa ngữ mang đến danh tự “idea” cần đứng phía trước.

Tính từ che khuất linking verb (động từ nối)

Một số hễ từ nối thường gặp gỡ như tobe, seem, bacome, feel, look, sound, taste,… sẽ phải tính từ theo sau để bổ sung nghĩa mang đến câu.

Ví dụ minh hoạ:He looks good → Tính từ bỏ “good” xẻ ngữ mang lại động từ bỏ nối “look”

4.2. Những dạng word form của tính từ

Tính từ rất có thể tạo ra thành trường đoản cú danh từ bỏ và đụng từ, chúng thường vẫn có kết cấu từ các đuôi sau:

-al/-ial:,normal,presidential, industrial,…-able/-ible: comfortable, comparable, readable, capable, incredible, considerable, invisible,….-less: careless, endless, harmless, priceless, motionless, timeless,….-y: rainy, angry, muddy, busy, sunny, wyndy, wealthy,……-ic: romantic, classic, specificm economic, toxic, heroic,…….-ful: careful, beautiful, wonderful, harmful, peaceful,….-ish: childish, foolish, British, Irish,-ical: economical, aeronautical, comical, historical, alphabetical,musical, political, physical,……-ive, -ative: attractive, active, decisive, alternative, talkative, creative,……-eous, -ious, -ous: spontaneous, humorous, hideous, poisonous, ambitious, anxious, notorious, famous, dangerous,…….-ed: interested, tired, excited, surprised,….-ing: exciting, touching, interesting,….

Một số từ có đuôi ly hay bị nhầm là trạng từ, nhưng thực tiễn chúng là các tính từ tất cả dạng quánh biệt: cowardly, friendly, manly, lively, lovely, smelly, (un) likely, miserly, scholarly, silly, ghastly,…

Ngoài ra, trong kho báu từ vựng giờ Anh cũng có thể có những từ gồm đuôi ly vừa là trạng từ vừa là tính tự như: early, daily, weekly, yearly, nightly,….


5. Word form dạng trạng từ

Các dạng câu bài tập về word size trạng từ 1 trong những bẫy thường gặp mặt trong phần tranh tài part 5 TOEIC. Cũng chính vì vậy, các bạn đang ôn thi cần nắm rõ trọng điểm ngữ pháp này nhé.

5.1. Các công dụng bổ nghĩa của trạng từ

Trạng từ bỏ trong giờ Anh thường được áp dụng để xẻ nghĩa trong câu. Trạng từ bao gồm 3 tính năng bổ nghĩa chính:

Trạng từ bổ nghĩa cho động từ bỏ tobe

Khi trạng tự được áp dụng cho tác dụng này, nó thường che khuất tobe với trước tính danh cồn từ.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Đặt Tên Facebook Hay, Chất Như Nước Cất, Những Tên Facebook Hay Nhất, Buồn, Vui, Ý Nghĩa

Ví dụ minh hoạ:He is upstairs. He will only be in the second minute.

Trạng từ bổ nghĩa mang lại động tự thường

Trạng từ hoàn toàn có thể đứng trước cùng sau đụng từ thường tuỳ theo các loại trạng tự và cấu trúc câu.

Ví dụ minh hoạ: She works out frequently.

Trạng từ bổ nghĩa mang lại tính trường đoản cú trạng tự khác.

Một số câu cần nhấn mạnh về ý nghĩa, diễn tả chi ngày tiết thì trạng từ sẽ tiến hành sử dụng cho công dụng này.

Ví dụ minh hoạ: The recipr sounds really delicious.

5.2. Các dạng word form của trạng từ

Có không ít dạng trạng tự như trạng tự chỉ thời gian, trạng trường đoản cú mức độ, trạng trường đoản cú chỉ phương thức của vụ việc hoặc hành động nào đó.

Một số trạng từ biểu thị thời gian:lately, tomorrow, alreafy, early, soon, now, yesterday, still, recently, finally, today,….Một số trạng từ mô tả mức độ:enough, absolutely, somewhat, pretty, perfectly, awfully, remarkable, highly, utterly,….

Xem thêm: Dàn Ý Miêu Tả Chân Dung Một Người Bạn Của Em, Lập Dàn Ý Tả Chân Dung Một Người Bạn

Một số trạng từ mô tả tần suất:always, religiously, generally, normally, sometimes, rarely, hardly, occasionally, …Một số trạng từ mô tả cách thức (ứng xử, phong cách, biểu hiện,…): carefully, anxiously, accurately, professionaly, experly, luckily, cautiously, greedily, ….

6. Bài xích tập về word from trong tiếng Anh

Bài tập

Bài tập 1: Dưới đấy là 50 câu bài bác tập về word form những em hoàn toàn có thể tham khảo.She ‘s beautiful with a ……………………….. Smile. (Love) …………………….., the barber cut my hair too short. (luck)Each of my friends has a ………………………. Character. (differ)Namis very ……………………….., kind & generous. (Social)My uncle often spends his không lấy phí time doing volunteer work at a local ………. (orphan).She has short …………………….. Hair. (curl).Trung & his brother lượt thích ………………………… movies very much. (act)My brother likes acting and outdoor ………………………………. (act).Bellexperimented with ways of transmitting…………… over a long distance. (speak)Bell…………………. Demonstrated his invention. (success).Mr Phong made an …………………. To lớn see us at two o’clock. (arrange)Thomas Watson wasBell’s …………………., wasn’t he? (assist)There wasn’t any …………………. In our village two years ago. (electric)“The lost shoe”is one of the ……………………..stories I lượt thích best. (tradition)Everyone was ……………………….. At the soccer match. (excite).Marconi was the ……………………. Of radio. (invent)The ……………………… of radio was made by Marconi. (invent)Alexander G.B ……………………….. Demonstrates his invention. (success)Can I leave the ……………………….. Of the table for you? (arrange)We have two postal …………………… each day. (deliver)I’m going to the shop for a rice ……………………. (cook)Be careful to cover the ……. Sockets for the safety of the children. (electric)The music is beautiful. It makes the movie ……………………. (forget)In order to lớn save the …., remember to turn off the lights before going out. (electric)The boy fell off his bicycle and ……………………… broke his arm. (fortunate)His broken arm was still ……………………….. (pain).A fairy appeared and …………………………. Changed her old clothes. (magic)The tiger wanted to lớn see the farmer’s ………………………… (wise).The police came ………………………….. . (immediate)Our life is much better with the help of modern …………………….. (equip)In the story, the prince got ………………….. To a poor girl. (marry).He is an …………………….. Student. (excellence)Thank you for your …………………………. Party. (enjoy)Remember to check for ….. Mistakes before handing in your writing. (spell)……… in sport competitions is mở cửa to everyone in our school. (paticipate)Her parents are pleased with her good ……………………….. (behave)His …………………. Of some words is not correct. (pronounce)My teacher is proud of my …………………… in my study. (improve)I can vị all the excercises ……………………… (easy)The Boy Scouts of America is a youth ……………………………. (organize)The size must have the …………………. Of the writer. (sign)Our teacher always gives us ……….. So that we can work hard. (encourage)If you want lớn join the club, please fill in this ……………….. Form. (apply)Who is the ……………… of this car? (own)There are not enough doctors in this ………………… (neighbor)The ……… in the area are against the building of the new high way. (reside)I want lớn become a famous ……………………. When I grow up. (photograph)There is a wide ………………… of clothes for you in this summer. (select)Mai always brings an English dictionary in her ……………………… (pack)The weather is getting (bad) ……………….Bài 2: Chọn lời giải đúng

1. “I have a daughter.” “______”