CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

     

Đáp ứng yêu cầu tìm bài xích tập kinh tế lượng chúng tôi đã sưu tầm một vài đề bài để bạn tìm hiểu thêm qua đó giúp bạn thực hành kiến thức và kỹ năng đã học nhằm giải những bài tập cùng đạt hiệu quả tốt vào kỳ thi hết môn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập kinh tế lượng


12 bài tập kinh tế lượng

Bài 1. Cho công dụng hồi quy (1) sau, cùng với GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động. A = 5%

*

Viết hàm hồi quy mẫu.Viết hàm hồi quy chủng loại với các biến ban đầu. Giải thích chân thành và ý nghĩa kết quả mong lượng các hệ số.Nếu lao động tạo thêm 1%,các yếu tố không giống không thay đổi thì GDP tăng tối thiểu bao nhiêu %?Vốn tăng lên có tạo cho GDP tăng thêm hay không?Có thể nói vốn tăng thêm 1% thì GDP tăng hơn 1% hay không (GDP tăng cấp tốc hơn tăng vốn)Mô hình tất cả tự đối sánh bậc 1 không?Phải chăng những biến tự do đều không ảnh hưởng tới phát triển thành phụ thuộc?Nếu vốn cùng lao rượu cồn cùng tăng 1% thì GDP bao gồm tăng trong khoảng nào? Biết hiệp phương không nên của cầu lượng 2 thông số góc là 0,025.Phải chăng đây là quá trình tiếp tế có công dụng không đổi theo quy mô?Kết quả dưới đây cho biết điều gì về mô hình ban đầu? Nêu cách tính thống kê F.
*
Mô hình dưới đây dùng để triển khai gì, cho kết luận gì về quy mô ban đầu?
*

Bài 2. Cho kết quả hồi quy sau, với MR là mong về chi phí (tỉ), R là lãi suất vay (%), GDP là tổng thành phầm quốc nội (tỉ). Mang lại a = 5%.


*

Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng những hệ số góc của mô hình.Biến độc lập nào thực sự lý giải cho sự biến động của cầu tiền.Hàm hồi quy có tương xứng không?Nếu lãi vay tăng 1% thì cầu tiền sút trung bình về tối đa bao nhiêu?Nếu GDP cùng thời kỳ tăng 1 tỷ thì cầu tiền tăng trong khoảng nào?Phải chăng lãi suất vay tăng 1% thì ước tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ.Hệ số khẳng định của quy mô ước lượng được bằng bao nhiêu? Ý nghĩa con số đó?Có thể nói GDP năm trước không tác động ảnh hưởng tới ước tiền năm nay?Nhận xét về chủ ý cho rằng GDP có tác động ảnh hưởng thuận chiều tới mong về tiền.Nếu vứt bớt thay đổi GDP(-1) ra khỏi quy mô thì được quy mô mới gồm hệ số xác minh là 0.8874. Vậy tất cả nên bỏ trở nên này không?Cho biết tác dụng sau đây dùng để làm gì, cho tóm lại gì?
*
Các thống kê dùng để làm kiểm định tiếp sau đây được tính như vậy nào, tóm lại gì về tế bào hình ban sơ qua thông tin này?

*

Bài 3. Cho công dụng hồi quy (1) sau với Y là GDP, FDI là đầu tư chi tiêu trực tiếp nước ngoài, RES là chi tiêu cho nghiên cứu và phân tích phát triển, các biến có đơn vị chức năng là tỷ đồng. A = 5%

*

Viết phương trình cầu lượng. Giải thích chân thành và ý nghĩa kết quả những hệ số ước lượng.Kết quả cầu lượng có cân xứng với lý thuyết không?Tìm ước lượng điểm của GDP khi vốn chi tiêu trực tiếp quốc tế là 5000 tỷ cùng Đầu bốn cho nghiên cứu và phân tích phát triển là 1000 tỷ.Khi Đầu bốn trực tiếp tăng lên 1 tỷ đồng thì GDP thay đổi như vắt nào, cho độ tin tưởng là 0,95.Với mức ý nghĩa 5% rất có thể cho rằng giả dụ Đầu tư cho giáo dục giảng dạy tăng 1 tỷ thì GDP tăng ít nhất là 0,1 tỷ đồng.Khi các yếu tố khác không đổi, nếu như Đầu tư nước ngoài giảm 1 tỷ việt nam đồng thì GDP giảm tối đa bao nhiêu?Các biến độc lập giải phù hợp được bao nhiêu % sự dịch chuyển của GDP?Các tóm lại ở trên có an toàn hay không?Hàm hồi quy có tương xứng hay không?

Bài 4. Cho kết quả hồi quy, cùng với QA là lượng phân phối (nghìn lít), pa là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng sản xuất nước giải khát A, D là thay đổi nhận giá chỉ trị bởi 1 nếu quan tiếp giáp vào mùa hè, với H bằng 0 giả dụ quan giáp vào thời gian khác vào năm.

Xem thêm: Người Yêu Tiếng Trung Quốc Là Gì ? Người Yêu Trong Tiếng Trung Là Gì

*

Cho hiệp phương sai mong lượng hai hệ số của PA cùng D*PA bằng: – 32,89

Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy chủng loại cho mùa hè và thời gian khác.Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng sản xuất khi giá cả là 5 nghìn vào mùa hè và thời hạn khác.Hệ số ngăn của mô hình có không giống nhau giữa hai thời kỳ không?Hệ số góc có không giống nhau giữa nhì thời kỳ không? Nếu có thì chênh lệch trong vòng nào?Phải chăng vào mùa hè việc tăng giá sẽ có được tác động mang lại lượng bán ít hơn so với thời hạn khác?Vào mùa hè, khi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá một nghìn thì lượng cung cấp tăng trong tầm nào?Đánh giá việc đưa nguyên tố mùa hè-thời gian khác vào tế bào hình, hiểu được hồi quy QA theo page authority và hệ số chặn thì hệ số xác định bằng 0,557 với tổng bình phương phần dư bằng 873438,5.Có chủ kiến cho rằng từ đầu năm mới 2006 về sau, vì chưng bị cạnh tranh mạnh, đề xuất yếu tố chi tiêu có ảnh hưởng đến lượng cung cấp mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu xây dựng mô hình để rất có thể kiểm tra và nhận xét về ý kiến đó.

Bài 5. Với NX là thay đổi nhị phân, NX = 1 giả dụ có lạm phát kinh tế cao, NX = 0 trường hợp ngược lại, hồi quy quy mô Logit sau:

*

Viết công dụng hồi qui mẫu khẳng định xác suất có lạm phát cao trong nền tài chính và đối chiếu ý nghĩa.Khi GDP = 1500 tỉ thì khả năng để có lạm phát cao là từng nào ?Với trả thiết câu (2.), ví như GDP tăng lên 1 tỉ thì khả năng để sở hữu lạm phân phát cao biến hóa thế nào?

Bài 6. Với biến chuyển GDP làm việc trên, Y = 1 nếu gồm thặng dư ngân sách, Y = 0 vào trường đúng theo ngược lại, hồi quy được tác dụng sau:

*

Viết phương trình hồi qui mẫu xác định xác suất bao gồm thặng dư ngân sách và phân tích ý nghĩa.Tính khả năng để sở hữu thặng dư túi tiền khi GDP là 1000 đối kháng vị.Nếu GDP tăng trường đoản cú 1000 lên 1001 đơn vị thì khả năng có thặng dư ngân sách chuyển đổi thế nào?

Bài 7. Dựa trên đưa thiết của đổi khác Koych về mô hình trễ phân phối vô hạn, hồi quy quy mô tự hồi quy

*

Cho biết tác động ảnh hưởng trong lâu dài của biến K và L mang lại GDP bằng bao nhiêu?Có thể dùng kiểm định DW để kiểm tra tự đối sánh tương quan không, trên sao

Bài 8. Dựa trên đổi khác Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây

*

Tìm tác động ngắn và dài hạn của vốn mang lại GDP?Từ bí quyết xây dựng mô hình trễ trưng bày và tác dụng trên, tìm ảnh hưởng của vốn đầu tư chi tiêu từ 2 thời gian trước đến GDP trong những năm hiện tại

Bài 9. Cho hệ phương trình sau đây:

*

Dùng đk cần nhằm định dạng mang lại từng phương trình trong hệ trên.Dùng điều kiện đủ nhằm định dạng mang lại phương trình (b).Nêu cách sử dụng phương thức hồi qui hai cách để cầu lượng hệ phương trình trên.

Bài 10.

Xem thêm: 1 Vắt Mì Trứng Bao Nhiều Calo Trứng Khô, Mì Vắt Trứng Bao Nhiêu Calo

Với các biến AD là túi tiền quảng cáo, B là thưởng cho nhân viên cấp dưới bán hàng, M là ngân sách chi tiêu quản lý, mang lại hệ

Dùng đk cần để định dạng cho các mô hình trênDùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để cầu lượng những phương trình trên?

Bài 11. Cho hiệu quả san mũ bằng Holt-Winters không có yếu tố thời vụ của GDP

Dự làm giá trị của GDP vào quý 1 năm 1992, quý iv năm 1992.Viết phương pháp dự báo tổng quát giá trị của GDP cho những thời kỳ sau.

Bài 12. Cho tác dụng san mũ bằng Holt-Winters bao gồm yếu tố thời vụ của GDP, quy mô nhân

Dự báo giá trị của GDP vào quý iv năm 1992.Viết cách làm dự báo tổng thể cho 4 tháng cuối năm hàng năm

Ví dụ và bài xích tập tài chính lượng thực hiện Eviews