Bài tập về many much a lot of

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập Đại từ làm phản thân cùng từ hạn địnhMột số bài xích tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
100 bài xích tập much, many, little, few, a lot, plenty tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

100 bài xích tập much, many, little, few, a lot, plenty tất cả đáp án

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ cung ứng cho các bạn phần bài bác tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này giúp đỡ bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về many much a lot of

Trước khi làm cho Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo trên chương: Much, many, little, few, a lot, plenty trong giờ Anh.

Với những từ bắt đầu mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự mày mò vì điều đó để giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong xuôi bài tập, để so sánh xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đây là phần Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty:

Bài 1: In some of these sentences much is incorrect or unnatural. Change much to many or a lot where necessary. Write OK if the sentence is correct.

1We didn"t spend much money. OK
2Sure drinks much tea.a lot of tea
3Joe always puts much salt on his food.............
4We"ll have to lớn hurry.We haven"t got much time.............
5It cost much khổng lồ repair the car.............
6Did it cost much lớn repair the car? ............
7I don"t know much people in this town.............
8I use the phone much at work.............
9There wasn"t much traffic this morning.............
10You need much money to travel round the world.............
Hiển thị đáp án
3. A lot of salt

4. OK

5. It cost a lot

6. OK

7. Many people or a lot of people

8. I use the phone a lot

9. OK

10. A lot of money


Bài 2:

Complete the sentences using plenty + the following:

hotels money room things to lớn see time lớn learn

1. There"s no need to hurry. There"s plenty of time.

2. He"s got no financial problems. He"s got .........................

3. Come và sit with us. There"s ...................................

4. She knows a lot, but she still has ...............................

5. It"s an interesting town lớn visit. There .........................

Xem thêm: Tổng Hợp Câu Đố Nhanh Như Chớp Nhí Tập 21, Chương Trình Nhanh Như Chớp Nhí Tập 21

6. I"m sure we"ll find somewhere khổng lồ stay. ...........................

Hiển thị đáp án

2. He"s got plenty of money

3. There"s plenty of room.

4. .... She still has plenty khổng lồ learn

5. There are plenty of things lớn see.

6. There are plenty of hotel.


Bài 3: Put in much/many/few/little (one word only)

1. She isn"t very popular. She has few friends.

2. Ann is very busy these days. She has .... Miễn phí time.

3. Did you take .... Photographs when you were on holiday?

4. I"m not very busy today. I haven"t got .... To lớn do.

5. This is a very modern city. There are .... Old building.

6. The weather has been very dry recently. We"ve had .... Rain.

7. "Do you know Rome?" "No, I haven"t been there for .... Years."

Hiển thị đáp án

Bài 4: Put in a where necessary. Write OK if the sentence is already complete.

1. She is lucky. She has few problems.

--> OK

2. Things are not going so well for her. She has few problems.

--> a few problems

3. Can you lend me few dollars?

4. There was little traffic so the journey didn"t rake very long.

5. I can"t give you a decision yet. I need little time khổng lồ think.

6. It was a surprise that he won the match. Few people expected him khổng lồ win.

7. I don"t know much Spanish – only few words.

8. I wonder how Sam is. I haven"t seen him for few months.

Hiển thị đáp án

Bài 5: Put in little/a little/few/a few

1. Gary is very busy with his job. He has little time for other things.

2. Listen carefully. I"m going lớn give you .... Advice.

3. Vày you mind if I ask you .... Question?

4. It"s not a very interesting place to visit, so ....tourises come here.

5. I don"t think Jill would be a good teacher. She"s got .... Patience.

6. "Would you like milk in your coffee?" "Yes, .... "

7. This is a very boring place to live. There"s .... To do.

8. "Have you ever been to lớn Paris?" "Yes, I"ve been there .... Times."

Hiển thị đáp án

2. A little

3. A few

4. Few

5. Little

6. A little

7. Little

8. A few


Các bài bác tập Ngữ pháp giờ Anh khác:


Giới thiệu kênh Youtube gift4u.vn


Đã có ứng dụng gift4u.vn trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Sở hữu ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ Anh của chúng tôi một trong những phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Ẩn Dụ Hình Thức, Hình Thức, Chuyển Đổi Cảm Giác, Phẩm Chất

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/gift4u.vnteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.gift4u.vn để thường xuyên theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của bọn chúng tôi.