BÀI TẬP ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU CÓ ĐÁP ÁN

     

Bạn xem phim hay các tài liệu giờ Anh sẽ phát hiện những câu như " May I come in", " Can yougive me the CD"...Những câu này áp dụng một nhiều loại từ sệt biệt, chúng ta có biết đó là gì không?

Trong khi tham gia học tiếng Anh, các bạn đều đang phải gặp mặt những dạng từ bỏ May, Can...thường xuyên. Với đó chính là Modal verbs - động từ khuyết thiếu- Auxiliary Verb. Các bạn đã biết rõ về dạng từ này?

Vậy thì bài học kinh nghiệm này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rộng về dạng rượu cồn từ này và giải pháp sử dụng.Hãy ban đầu bài học tập và rèn luyện thôi nào!

Tham khảo ngữ pháp khác:

I. LÝ THUYẾT về ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

Trước hết phải giải thích rõ về loại động từ này. Gồm hai bí quyết gọi rượu cồn từ khuyết thiếu hụt làModal verbs vàAuxiliary Verb. Cả hai cách gọi này đầy đủ chỉ thông thường về rượu cồn từ khuyết thiếu, khiếm khuyết. đề nghị dù bạn đọc được biện pháp gọi làm sao thì nó tương tự như nhau nhé.

Bạn đang xem: Bài tập động từ khuyết thiếu có đáp án

Khái niệm

Modal verbs được xem là động tự bất phép tắc và dùng làm bổ nghĩa mang đến động từ chủ yếu trong câu, bởi vì đó, sau modal verbs, động từ thiết yếu thường không thay đổi không chia.

Các động từ khuyết thiếu được thực hiện nhiều nhất hiện giờ là Can, Will, May, Should, Must, Used to. Chúng ta cùng tìm hiểu về từng từ này cùng với cách sử dụng riêng.

Modal verbs được sử dụng diễn tả mục đích cùng ngữ nghĩa của câu, bao hàm khả năng, sự đến phép, bắt buộc, phải thiết, dự đoán, yêu cầu,… .

Những Modal verb thường gặp

ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU:

➤ không thêm “-s”, “-ed”, “-ing”, vào sau hễ từ khuyết thiếu.

➤ Động từ khuyết thiếu thốn không bắt buộc chia làm việc ngôi trang bị 3 như những động trường đoản cú khác. Ở trường hợp nào cũng giữ nguyên, chưa phải chia.

➤ Được áp dụng với đa số mục đích không giống nhau của fan nói.

➤ không có hiệ tượng động tự nguyên thể hay phân tự hai, bất quy tắc.

➤ Động từ bao gồm đi với hễ từ khuyết thiếu không chia, sống dạng nguyên thể và gồm "to" hoặc không.

➤ trong số câu hỏi, câu hỏi đuôi, câu bao phủ định...không đề nghị trợ động từ

II. NHỮNG MODAL VERBSTHÔNG DỤNG

1. CAN - BE ABLE TO( hiện tại tại, tương lai)

“Can” và “be able to” đều hoàn toàn có thể hiểu là rất có thể làm gì đó.

CAN:

Ex: Kelvin, CAN you please open the door for me?

Ex: Kelvin CAN cook!

Be able to:

Ex: Kelvin is able khổng lồ swim very well.

Ex: We are unable khổng lồ swim lượt thích Kelvin.

=> Các chúng ta cũng có thể hiểu như này: “Can” chỉ việc chúng ta cũng có thể làm không với thường những điều này đều rất có thể thực hiện tại được và dùng thắc mắc với “Can” như 1 lời nhờ vả lịch sự. Còn “BE ABLE TO” sâu hơn để chỉ vấn đề mà có thể chỉ 1 cá nhân làm được với có giới hạn của vấn đề thực hiện hành vi đó.

Ex: She is able to lớn run very fast!

Ex: Kelvin is unable to run, he’s disabled!

2. COULD, BE ABLE TO( vượt khứ )

Note1: Could là dạng thừa khứ của “Can”

Ex: They told me they could come lớn my tea party. I have some tea khổng lồ spill.

“ Have tea to lớn spill “ là idiom: có chuyện để tám.

Ex: He could have done better if he had studied hard last night.

Note2: Be able to lớn về thừa khứ thì các bạn chỉ phải chia “Be” => “Was/were”

Ex: I wasn’t able to lớn come lớn your tea party because of my insecure being in your story.

Cách sử dụng COULD:

-“Could” (nghĩa “có lẽ”) dùng để chỉ một việc chắc hẳn rằng sẽ diễn ra trong “tương lai” nhưng mà “chưa chắn chắn chắn”:

Ex: It could be raining tomorrow, so bring an umbrella. Just in case.

Ex: Be quiet! I heard something. It could be a tiger!!

“could” đặc biệt quan trọng sử dụng với đông đảo động từ bỏ sau: See (nhìn), hear (nghe), smell (ngửi), taste (nếm), feel (cảm thấy), remember (nhớ), understand (hiểu)

Ex: His accent is quite heavy but I could still understand him every bit!

Ex: Calm down Kel! I could tell that you are worrying.

Khi trường hợp, ngữ cảnh câu nói chúng ta là về một sự việc mang tính gây cấn:

The building was on fire but Kelvin was able khổng lồ escape ( Không cần sử dụng could được bởi gây cấn thừa ) :))

Kelvin is a famous deadlifter. He could win any medal! ( tính năng này bth, như sẽ quảng cáo là Kelvin khỏe gớm lắm)2021 Kelvin met John who was also a professional deadlifter. I thought Kel would have lost but he was able khổng lồ beat John ( or managed to beat john )

Note: Could mình có thể dùng để lời nói được dễ thương hơn và người nghe đang thấy mình lịch sự.

Ex: Can you give me the bottle, please? 3. HAVE to - MUST - NEED TO

"Must," "have to," & "need to" in the positive or question form are used lớn speak about responsibilities, obligations, và important actions.

-Ex: I must finish my homework before tomorrow.

-Ex: He has khổng lồ work on his presentation. It is due tonight.

-Ex: They need to lớn come lớn Tam Kỳ if they want khổng lồ eat the best “chicken meal”.

Note: Thường hồ hết từ bên trên đều dùng để làm nói về bài toán cần làm cho và là trách nhiệm bản thân. “Must”, “Have to” thường về các bước hơn còn

“Need to” hay về cuộc sống thường nhật.

Note: “Must” mạnh nhất và điều cần phải làm bằng được.

“Don’t have to” : một điều nào đó không đề nghị làm/ có, not required.

Ex: I don’t have lớn get up at 9am today.

“Don’t need to” : ko cần làm cái gi (action). Một hành động không cần thiết

Ex: Kelvin doesn’t need to lớn go khổng lồ the grocery store this week. He has plenty of food.

“Mustn"t”: Nghiêm cấm!

Ex: You must not smoke cigarettes in public while in Singapore!

4. May - Might

MAY

- diễn tả sự xin phép

May I use your phone please?

- mô tả khả năng, xác suất

It may rain tomorrow!

MIGHT

- Hỏi, xin phép lịch lãm hơn

Might I interrupt for a moment?

- biểu lộ khả năng, xác suất

The oto looks nice but it might be expensive.

“May” với “might” dùng làm xin phép, tuy nhiên “might” đa số chỉ sử dụng trong câu loại gián tiếp với ít dùng trong văn nói. Nút độ có thể nếu tỷ lệ thấp thì cần sử dụng Might và cao hơn vậy thì dùng May.

Example: He asked if she might come later.

Bên cạnh đó,

May - được dùng để mang ra tài năng có thể; dự đoán ở hiện tại tại.

Ví dụ: It may rain tomorrow.

Might - Đưa ra kỹ năng có thể; dự đoán ở vượt khứ

Ví dụ:She might come home late last night.

Với quá khứ, họ sử dụng may have/ might have

Example:

I wonder why kate didn’t answer her phone? She may have been asleep.

I can find my jey anywhere.- You might have left it at work.

5. Need not

- Không đề nghị thiết, không phải phải làm gì đó.

I needn’t come with us.

- hoàn toàn có thể sử dụng “don’t/ doesn’t need to…”

We don’t need to lớn hurry.

Xem thêm: Top 9 Phần Mềm, Website Chèn Chữ Vào Hình Ảnh Online Cực Đẹp Trên Máy Tính

6.Will

- Đoán sự việc hoàn toàn có thể xảy ra vào tương lai

It will be rainy tomorrow

I think it will rain heavily tomorrow./ Because her brother was young, I think he would probably lượt thích this picture.

7. Would

- miêu tả giả định xảy ra, dự kiến sự việc xảy ra trong thừa khứ

He would be exhausted when hear this bad news.

I would drink a glass of milk everyday when I was a student in primary school.

- biểu đạt những sự khiếu nại (đơn giản, không có khá nhiều dự định) chắc chắn là sẽ xẩy ra trong tương lai.

➨ I will go khổng lồ the supermarket with my mom tomorrow.

Will và would rất có thể dùng trong câu đề nghị, yêu cầu, lời mời.

Example: Will you give me your address?

Will you shut the door?

Would you lượt thích a car?

Would you lượt thích some coffee?

8.Shall

Đề xuất làm những gì với ngôi “I”, “we” hoặc giao nhiệm vụ cho những người khác một giải pháp trang trọng

What shall we meet?

We shall commit doing the articles in the agreement.

9. Should/ought to

Should xuất xắc còn biết đến dạng không giống là “Ought to”. Từ bỏ này được dùng để lấy ra lời khuyên, bắt buộc làm gì.

Ví dụ: You should spend more time practicing listening lớn English lectures.

You ought to lớn eat less meat & dairy products to lớn avoid diseases such as cancer or diabetes.

- bộc lộ tính 50 % sự ép buộc

You should / ought to see a doctor.

- Lời khuyên

You should / ought khổng lồ revise your lessons at home.

- kết luận có căn cứ

He should / ought khổng lồ be very tired. He"s been working all day long.

Should/ ought to cũng khá được dùng lúc diễ tả điều gì đó không đúng còn nếu như không xảy ra.

Example: Where’s Jane?- She should be here right now.

10. Had better

- Lời khuyên răn ( tốt hơn không còn là…..)

You"d better bởi the homework right now.

11.Used to

Trường vừa lòng sử dụngVí dụ
➨ Used to V: Đã từng có tác dụng gì➨ I used khổng lồ eat a lot of ice-cream when I was a little girl.
➨ to get/ be used to Ving:➨ thân quen với việc làm những gì I get used to/ am used to lớn eating a glass of water before having dinner.

Trên đó là các hễ từ khuyết thiếu hụt được sử dụng thông dụng trong giờ Anh với cả IELTS, chúng ta cần chăm chú để áp dụng phù hợp nhé. Dưới đó là bài tập, các bạn hãy cùng luyện tập để nhớ cách dùng nhé!

III. LUYỆN TẬP

Exercise 1: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào nơi trống trong những câu sau.

1. Young people ______ obey their parents.

A. Must

B. May

C. Will

D. Ought to

2. Laura, you & the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work late today.

A. Can

B. Have to

C. Could

D. Would

3. I ______ be delighted to show you round the factory.

A. Ought to

B. Would

C. Might

D. Can

4. Leave early so that you ______ miss the bus.

A. Didn’t

B. Won’t

C. Shouldn’t

D. Mustn’t

5. Jenny’s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune.

A. Must

B. Might

C. Will

D. Should

6. You ______ lớn write them today.

A. Should

B. Must

C. Had

D. Ought

7. Unless he runs, he______ catch the train.

A. Will

B. Mustn’t

C. Wouldn’t

D. Won’t

8. When _____you come back home?

A. Will

B. May

C. Might

D. Maybe

9. _____you

A. May

B. Must

C. Will

D. Could.

Exercise 2: Viết lại các câu dưới đây sao đến nghĩa ko đổi.

1. Perhaps Susan knows the address. (may)=> Susan______________________________________________

2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)=> Joanna ______________________________________________

3. The report must be on my desk tomorrow. (has)=> The report ______________________________________________

4. I managed to lớn finish all my work. (able)=> I______________________________________________

5. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)=> Nancy______________________________________________

Exercise 3: giữa những câu sau đây, có một vài câu đúng chuẩn và một số câu đựng một lỗi sai. Nếu câu kia đúng, hãy khắc ghi , giả dụ câu đó sai, hãy tìm với sửa lỗi không đúng đó.

1. You must have be surprised when you heard the news.

2. You needn’t have vị all this work.

3. The window must have been broken on purpose.

4. You must tired after working so hard.

5. One of the men may have died on the mountain.

6. You must been driving too fast.

7. The thief must have come in through the window.

8. If he is not in the office, he must at home. 

ĐÁP ÁN

Exercise 1

1A 2C 3B 4B 5A6D 7D 8A 9C

Exercise 2

1. Susan may know the address.2. Joanna mightn’t have received my message.3. The report has to be on my desk tomorrow.4. I was able to finish all my work.5. Nancy didn’t need lớn clean the flat.

Xem thêm: Cách Gộp Nhiều File Excel Thành 1 File, Cách Nối File Excel

Exercise 3

1. Be => been2. Vì chưng => done3. Đúng4. Must => must be5. Đúng6. Must been => must have been7. Đúng8. Must => must be

Đến đây chúng ta đã nắm vững hơn về Modal verbs - Động từ khuyết thiếu thốn chưa? Cùng đánh dấu và luyện tập giỏi nha. Nếu có gì còn thắc mắc, các bạn hãy cmt dưới để chúng mình giải đáp nha.