Bài 6 Trang 62 Sgk Toán 10

     

(eginaligned và left| 3x-2 ight|=2x+3 \ và Leftrightarrow left{ eginaligned & 2x+3ge 0 \ và left< eginaligned & 3x-2=2x+3 \ và 3x-2=-2x-3 \ endaligned ight. \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và xge -dfrac32 \ & left< eginaligned & x=5 \ & x=-dfrac15 \ endaligned ight. \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=5 \ & x=-dfrac15 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy(S=left 5;-dfrac15 ight )

b)

(eginaligned và left| 2x-1 ight|=left| -5x-2 ight| \ và Leftrightarrow left< eginaligned & 2x-1=-5x-2 \ & 2x-1=5x+2 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned & x=-dfrac17 \ & x=-1 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy(S=left -dfrac17;-1 ight )c)(dfracx-12x-3=dfrac-3x+1left )Điều kiện xác định:(left{ eginaligned và x e dfrac32 \ & x e -1 \ endaligned ight. )

 

Với(xge -1) ta có:

(eginaligned & dfracx-12x-3=dfrac-3x+1x+1 \ & Rightarrow left( x-1 ight)left( x+1 ight)=left( -3x+1 ight)left( 2x-3 ight) \ & Leftrightarrow x^2-1=-6x^2+11x-3 \ & Leftrightarrow 7x^2-11x+2=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac11+sqrt6514,,left( extthỏa mãn ight) \ & x=dfrac11-sqrt6514,,left( extthỏa mãn ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Với(x ta có:

(eginaligned và dfracx-12x-3=dfrac-3x+1-x-1 \ & Rightarrow -left( x-1 ight)left( x+1 ight)=left( -3x+1 ight)left( 2x-3 ight) \ & Leftrightarrow -x^2+1=-6x^2+11x-3 \ và Leftrightarrow 5x^2-11x+4=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=dfrac11+sqrt4110,,left( extloại ight) \ và x=dfrac11-sqrt4110,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy(S=left dfrac11-sqrt6514;dfrac11+sqrt6514 ight )

d)

Với(xge dfrac-52 ) ta bao gồm phương trình:

(eginaligned & 2x+5=x^2+5x+1 \ và Leftrightarrow x^2+3x-4=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=1,,,left( extnhận ight) \ và x=-4,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned )

Với(x ta có:

(eginaligned & -2x-5=x^2+5x+1 \ & Leftrightarrow x^2+7x+6=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=-1,,,left( extloại ight) \ & x=-6,,left( extnhận ight) \ endaligned ight. \ endaligned)

Vậy(S=left 1;-6 ight )

Ghi nhớ:

Với phương trình đựng dấu quý hiếm tuyệt đối,ta thường sử dụng định nghĩa(|A|=left{eginalign&A,, extnếu,,Age0\&-A,, extnếu,,Ađể vứt trị tuyển chọn đối và giải phương trình.

 
Bạn đang xem: Bài 6 trang 62 sgk toán 10

*Xem thêm: Nhúng Que Thử Thai Quá Vạch Max, Cách Nhận Biết Có Thai Bằng Que Thử

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc nhị khác • Giải bài xích 1 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài bác 2 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải với biện luận các... • Giải bài xích 3 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 bao gồm hai rổ quýt chứa... • Giải bài xích 4 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài bác 5 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương trình... • Giải bài xích 6 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải các phương... • Giải bài 7 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 Giải những phương... • Giải bài bác 8 trang 62 – SGK môn Đại số lớp 10 mang đến phương...


Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Insert Được Cột Trong Excel 2010, Không Thể Thay Đổi Đối Tượng Ra Trang Tính

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10