Bài 45 Trang 92 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Cho hình bình hành(ABCD ,,(AB > BC).) Tia phân giác của góc(D) cắt(AB) ở(E,) tia phân giác của góc(B) cắt(CD) ở(F.)

a) minh chứng rằng(DE // BF)

b) Tứ giác(DEBF) là hình gì? vì sao?
Bạn đang xem: Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

a) minh chứng cặp góc đồng vịtrong bởi nhau

b) áp dụng dấu hiệu nhận biết thứ nhất.

*

a) Ta có:(ABCD) là hình bình hành (giả thiết)(Rightarrow AB // CD)(tính chất)(Rightarrow widehatF_1 = widehatB_1)(cặp góc so le trong)(,,,,(1))Lại có:(DE) là tia phân giác(widehatD) (giả thiết)(Rightarrow widehatD_2 = dfracwidehatD2 ,,,,(2))Tương trường đoản cú ta có:(BF) là tia phân giác(widehatB) (giả thiết)(Rightarrow widehatB_1 = widehatB_2 = dfracwidehatB2 ,,,,(3))Mà(widehatB = widehatD) (vì(ABCD) là hình bình hành)(,,,,(4))Từ((1),,(2),,(3),,(4) Rightarrow widehatD_2 = widehatF_1)Mà(widehatD_2) và( widehatF_1) ở trong phần đồng vị(Rightarrow DE // BF)(đpcm)b) Xét tứ giác(DEBF,) ta có:(DE // BF)(chứng minh trên)(EB // DF)(vì (E in AB,, F in CD))(Rightarrow)Tứ giác(DEBF) là hình bình hành


Ghi nhớ: các dấu hiệu nhận biết hình bình hành: 
1. Tứ giac có những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành. 
2. Tứ giác có các cạnh đối cân nhau là hình bình hành. 
3. Tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song và cân nhau là hình bình hành. 
4. Tứ giác gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành.
Xem clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 7: Hình bình hành khác • Giải bài xích 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 các tứ giác ABCD, EFGH,... • Giải bài bác 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình bình hành ABCD.... • Giải bài bác 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình bình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học 8
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 7: Hình bình hành
• Giải bài 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4


Xem thêm: Công Thức Rubik 2 Nhân 2 - Hướng Dẫn Cách Giải Rubik 2X2 Cho Người Mới

Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Sinh Con Năm 2021 Tuổi Tân Sửu Sinh Ngày Nào Tốt, Tân Sửu Sinh Tháng Nào Tốt

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12