BÀI 21 TRANG 76 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Cho hai đường tròn đều bằng nhau (O) cùng (O") giảm nhau tại A và B. Vẽ mặt đường thẳng qua A giảm (O) trên M và giảm (O") tại N (A nằm trong lòng M với N). Hỏi MBN là tam giác gì? tại sao?
Bạn đang xem: Bài 21 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Gợi ý:

Chứng minh(oversetfrownAmB=oversetfrownAnB)

*

Hai con đường tròn (O) cùng (O") đều nhau cắt nhau tại nhì điểm A và B nên(oversetfrownAmB=oversetfrownAnB)

Trong mặt đường tròn (O), ta có(widehatAMB)là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownAnB)

Trong đường tròn (O"),ta có(widehatANB)là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownAnB)

Suy ra(widehatAMB=widehatANB)

Vậy tam giác BMN là tam giác cân tại B


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 3: Góc nội tiếp khác • Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Các xác minh sau... • Giải bài bác 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 xem hình 19 (hai đường... • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Muốn khẳng định tâm... • Giải bài xích 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một đào tạo và huấn luyện viên... • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn trung ương O,... • Giải bài 20 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn (O)... • Giải bài xích 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn... • Giải bài xích 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên phố tròn (O)... • Giải bài bác 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài bác 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một loại cầu được... • Giải bài 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Dựng một tam giác... • Giải bài xích 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho(AB, BC, CA) là...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9
bài xích trước bài sau


Xem thêm: Tải Game Line 98 Miễn Phí Ve Dien Thoai, Line 98 Cổ Điển 4+

Giải bài xích tập SGK Toán 9
Bài 3: Góc nội tiếp
• Giải bài bác 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài trăng tròn trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Những Lời Động Viên Hay Nhất, Những Câu Nói An Ủi Động Viên Hay Nhất

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong